Tilbake

Norsk CENELEC- arbeid bærer frukter

Leder for CENELECs norske speilkomité, BTTF 116-2 «Alcohol interlocks», Bjarne Eikefjord, var nylig invitert til EU-kommisjonen for å fortelle om det pågående arbeid for å standardisere alkolås-utstyr og -systemer.

Bjarne Eikefjord på møte i EU-kommisjonen
Den europeiske komitéen, men god bistand fra den norske komitéen, har nå kommet så langt i sitt arbeid at dette har vekket betydelig interesse på politisk nivå i Europa. I rapporten fra EU-Kommisjonen framgår det at CENELEC-standardene for alkolås vil utgjøre grunnlaget for EUs videre arbeid med alkolås.CENELEC-standardene for alkolås vil således danne basis for EUs videre lovmessige krav for å sikre at kjøretøyer ikke kan brukes av alkoholpåvirket fører, enten det skjer gjennom forordning, direktiv eller sterk anbefaling. Det hører med til sjeldenhetene at norske bidrag til europeisk standardisering får slik oppmerksomhet.Komitéleder Bjarne Eikefjord uttrykker etter høringen om alkolås i EU-Parlamentet 3. juni at   «til sammen var det ca 100 europeiske politikere tilstede som lyttet med stor oppmerksomhet».

Vi registrerer også at arbeidet har vekket oppmerksomhet i det politiske miljøet på Stortinget.

Relaterte artikler

Se alle nyheter
3D print

Sertifisering mot standarder - forutsetning for global handel

Dato
05.01.2024

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023