Tilbake

IEC TC 4 møte i Trondheim

IEC TC 4, normkomiteen for vannturbiner, har hatt internasjonalt plenumsmøte i Trondheim 16.-18. juni. Det deltok i underkant av 60 delegater fra 14 ulike land.

Deltagerne på TC 4 møte Trondheim juni 2014

På forrige TC 4 møte som ble arrangert i Tokyo var det 60 delegater hvorav fire kom fra Norge.

Tema for møtet i Trondheim har vært automatisering, hastighetskontroll, små vannturbiner, sandslitasje, vibrasjoner og rehabilitering.

Åpningen av TC 4 møte i TrondheimMøtet ble åpnet av TC 4 chairman Mr. Jean-Paul Rigg som ønsket delegatene velkommen og introduserte den norske komitelederen i NK 4, professor Torbjørn K. Nielsen fra NTNU. Fagsjef Hans Habbestad fra NEK ønsket velkommen til Trondheim til plenary meeting i IEC/TC 4 – Hydraulic Turbines.
TC4 Secretary Robert Arseneault ba delegatlederene fra hvert land introdusere seg selv og de andre i delegasjonen.

Nytt medlem i TC 4 er Brasil og de ble mottatt med applaus. Det er viktig med rekruttering av nye medlemmer til komiteen.

Før det offisiellle plenumsmøtet startet ble det avholdt egne arbeidsgruppemøter.

Anders Wedmark, Rainpower,
medlem av NK 4 og WG 29.

Presentasjon WG 25, Acceptance
tests for small hydraulic turbines

Timothy Rotti, IEC Central Office

TC 4 på besøk i vannkraft laboratoriumet på NTNU

Les mer om TC 4

Neste TC 4 møte er allerede avtalt og skal finne sted høsten 2016.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023