Tilbake

Alkolås

En svært aktuell komite i NEK er NEK/NK BTTF 116-2 Alkolås for motorkjøretøy. Komiteen har 10 medlemmer i Norge.

En aktiv gruppe som representerer et tverrfaglig snitt av yrkessjåfører og trafikkforbund. Fagkomiteen ivaretar interessene til ca. 400.000 norske yrkessjåfører. CENELEC har i mange år arbeidet med å lage standarder for alkolås. EU-Parlamentet besluttet i 2011 at et nytt direktiv skal bygge på standarder fra CENELEC. Gjennom CENELEC og NEK/NK BTTF 116-2 har Norge fått anledning til å påvirke og bidra. Et utkast skal legges fram for EU-Parlamentet i 2013. Det settes krav til kvalitet, teknologisikkerhet, funksjonskrav, brukergrensesnitt og jus. Fagkomiteen skal utarbeide felles teknologistandarder for alkolås for EU/EØS og Nord Amerika. Mange land har innført krav til alkolås på ulike nivå.

Utvikling i ulike land
Canada:      Alkolås for fyllekjørere – privat og offentlig program.
EU:            Direktiv alkolås i komm.kjøretøyer etter 2015,alle etter 2020.
Frankrike:   01.01.2013:  Alkolåskrav, busser, komm.kjøretøyer
Finland:      01.08.2011: Alkolåskrav i skolebusser.
Nederland:  Alkolås for fyllekjørere, avventer EU
Norge:        SVV  tjenestebiler, div. transportselskaper, alkolås for fyllekjørere,   .
Tyskland    Tester, buss/lastebil, avventer EU
Spania:      Tester, busser/lastebil, positivt, avventer EU
Sverige:      Ca.80.000 alkolås, skolebusser, fyllekjørere, off. tjenestekjøretøyer

Normer fra CENELEC om alkolås for motorkjøretøy  
NEK EN 50436-1: 2005   NEK EN 50436-2:2007   NEK EN 50436-3:2010

Se klippet på TV2
Følgende medlemmer i NEK/NK BTTF 116-2 deltok
i TV2 innslaget: Bjarne Eikefjord, Geir Kvam og Sonja Sporstøl.

Relaterte artikler

Se alle nyheter
3D print

Sertifisering mot standarder - forutsetning for global handel

Dato
05.01.2024

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023