Tilbake

Viktig med økt bevissthet rundt brannkrav til kabler (CPR)

Europacable kjører nå en informasjonskampanje om nye brannkrav til kabler under Byggevareforordningen/CPR som nå er gjort tilgjengelig i Norge. Denne ordningen for økt bevissthet om brannsikkerhet til kabler i Europa er fortsatt overraskende lite kjent blant de involverte i næringskjeden for kabler.

Brann i trapp

Kampanjen er allerede aktiv i 13 EU land, og vil nå også være klar i Norge med egen CPR-nettside. Det vil være mulig å delta på treningsprogram “Europacable’s training program My CPR Coach”. Videre er det laget en egen CPR sjekkliste for hjelp til støtte rundt samsvar med CPR, samt at det er utarbeidet White Papers for nasjonale forhold.

I henhold til byggevareforordningen, skal kabler som benyttes for fast installasjon i bygg og byggverk være klassifisert med hensyn til sine brannegenskaper. Produsenter og importører som plasserer (selger) et kabelprodukt i markedet, for fast installasjon i byggverk, skal etter 1. juli 2017 inneha en 3. parts-sertifisering iht. byggevareforordningen. Disse CPR-kravene er bakt inn i NEK 400.

Bransjen setter pris på om alle kan hjelpe til å spre denne informasjonen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Bli med på NEK 400 erfaringskonferanse!

Dato
30.09.2022

Vil du arbeide med oss i NEK – vi trenger en ny kollega

Dato
09.09.2022
Trafokiosk

Fra IT til TN - NEK skal utvikle metoden

Dato
22.08.2022