Tilbake

Utkast til spesifikasjon for smart produksjon (Smart Manufacturing)

Noen norske bedrifter har kommet langt i overgangen til det som har fått betegnelsen Industri4.0 – også kjent som «den fjerde industrielle revolusjon». Men fortsatt er det mange bedrifter som henger igjen i «Industri 3.0». Tingenes internett (IoT), digitalisering og en stadig raskere utvikling av ny teknologi gjør sitt til at det er naturlig å se på hvordan alt dette samspiller.

Foto: IEC
IEC

IEC TC 65 Industrial-process measurement, control and automation har nedsatt en Ad-hoc arbeidsgruppe (AhG3) som nylig lanserte et utkast til en Publicly Available Specification IEC/PAS 63088 Ed.1. Denne spesifikasjonen retter søkelyset mot produksjonen, i ordets videste betydning.
Arbeidsgruppen har tatt utgangspunkt i den tyske modellen RAMI4.0 (Reference Architecture Model Industry 4.0) som beskriver ved hjelp av en 3D-modell  hvilke aktiva, prosesser, mekanismer og standarder som må samhandles og struktureres for å nå det ønskede mål om en – Smart produksjon. Eksempler på oppgaver og mål som dette omfatter er: optimalisering, kostnadseffektivitet, energieffektivitet, miljøhensyn, kvalitet, IKT-sikkerhet, HMS, simulering og vedlikehold – bare for å nevne noen.

Modellen viser til noen allerede kjente standarder. Her er tanken videre at man skal søke å finne svar på hvilke andre standarder som er aktuelle, samt hvilke potensielle nye standarder som mangler i modellen. En metode man benytter er å se på forskjellige praktiske anvendelser og eksempler («use case») fra det virkelige arbeidsliv. Dette er et arbeid som pågår – og arbeidsgruppen (AhG3) ønsker gjerne flere innspill på slike «use case» fra flere land.

Er det ønsker om påvirkning og innspill fra norske næringslivsinteresser hva gjelder Smart Produksjon i Norge og verden for øvrig, så kan man gjøre dette via deltagelse i NK 65 som er det norske medlemmet i IEC TC 65.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Dato
09.06.2022
Operatør robot

Hvordan sikre en maskin?

Dato
08.06.2022

Utmerkelse til nordmenn

Dato
23.05.2022