Demonstrasjon av NEKs FAQ plugin

Denne siden er utviklet for at våre samarbeidspartnere skal se hvordan NEKs FAQ plug-in fungerer. Plug-in vil kun være aktiv på den siden som nettstedsinnhaver legger inn aktuell kode og påvirker ikke nettstedet forøvrig. Ser du knappen på høyre side? Det er denne som vil aktivere tjenesten. Samme knapp vil fremkomme på deres egen nettside (på valgt nettside). Vi har testet tjenesten ut på de fleste nettlesere og erfarer så langt at tjenesten er stabil.

Når brukeren trykker på knappen som ligger diskret på høyre side, vil modulen aktiviteres. Bruker vil oppleve at FAQ-modulen vil komme inn fra venstre side og fylle ca. 40 % av skjermen. På mobile enheter med mindre skjerm, vil modulen kunne fylle opp hele skjermen, men med «X» til å lukke modulen.

Hva inngår i tjenesten?

Tjenesten er orientert rundt spørsmål og svar knyttet til de mest benyttede NEK-publikajonene. Den har imidlertid noen tilleggstjenester for NEK 400. Del 1 av tjenesten vil gjelde for alle publikasjoner, mens del 2 og 3 foreløpig kun vil gjelde NEK 400.

Del 1 – Q&A om NEK 400 og andre sentrale normsamlinger

Tjenesten inneholder foreløpig svar på over 800 spørsmål. Om du ikke finner svar på det du lurer på, kan du legge inn et nytt spørsmål. Dette rutes direkte til relevante normkomitéer, som normalt vil svare deg på e-post i løpet av 1-3 uker. I dagens løsning er det mest støtte for NEK 400, men tjenesten dekker også NEK 399, NEK 420 og NEK 440. I tjenesten kan du sortere på dato, emne, avsnitt eller unik ID – eller foreta et fritekstsøk.

Del 2 – Tolkninger og endringer

Helt siden første utgave av NEK 400 og for senere utgivelser, har komiteen foretatt tolkninger av normsamlingen. Videre har det fra tid til annen blitt foretatt endringer i NEK 400, enten som følge av endringer i myndighetskrav eller at det har vært påtrengende av andre årsaker. NEK har også systematisert tolkning og endringer foretatt for de ulike utgavene.

Del 3 – Miniguide for NEK 400

NEK utvikler i samarbeid med NK 64 en miniguide for NEK 400. Formålet med offentliggjøringen av det «uferdige» produktet er å sondere interessen for en slik miniguide, samt åpne for innspill fra brukerne om guidens utforming.

Alltid oppdatert

Innholdet vil alltid være oppdatert siden tjenesten kjører direkte mot NEKs database over spørsmål/svar, tolkninger og endringer. Du kan også legge inn nye spørsmål gjennom tjenesten og vil få svar på e-post så raskt aktuell normkomite hos NEK har vurdert din henvendelse.

Autorativ kilde

Det er NEKs normkomitéer som tolker normsamlingene. Derfor vil svarene du finner i tjenesten være autorative. Tolkninger som er foretatt av andre kan sikkert være nyttig, men mangler forankringen i det faglige kollegiet i aktuell normkomite.

Hvem kan benytte FAQ plug-in?

Det må innhentes tillatelse fra NEK, siden modulen kjører i sanntid mot vår database. Interesserte bes ta kontakt med fagsjef Leif T. Aanensen eller webansvarlig Marianne Krosby.

Hva er «embedded FAQ plug-in»?

Utvikler har uttalt: «It is a tool to easily integrate the NEK FAQ into your website to allow users to look up information without leaving your site. It is integrated with a simple copy-and-paste script».

Virksomheter som har implementert løsningen

Nelfo logo

Energi Norge logo   Elsikkerhetsportalen logo