Stikkord: Elektrisk transport

Landstrømsforum sparkes i gang 12. april

Arild Kjærnli Publisert 07.03.2018

Skipsfart, både nasjonal og internasjonal, er en betydelig bidragsyter til store utslipp av miljø- og klimagasser. Elektrifisering av skipsflåten vil gi et viktig bidrag til å redusere utslippene, enten det...

Les innlegg

Tor Andersen er prosjektleder for Landstrømsforum

Arild Kjærnli Publisert 16.01.2018

Tor Andersen er engasjert som prosjektleder for Landstrømsforum, som er et samarbeid mellom NEK og ENOVA for elektrifisering av skipsfarten. For de som ikke kjenner Tor er han en kjent...

Les innlegg

NEK og Enova etablerer Landstrømsforum

Arild Kjærnli Publisert 08.12.2017

Den norske fiske- og kystskipsfarten står årlig for utslipp av 2,8 millioner tonn CO2. Dette tilsvarer 50% av utslippene fra personbiler. Mens bilflåten har tatt en klar dreining fra fossilt...

Les innlegg