Tilbake

Landstrømsforum sparkes i gang 12. april

Det første møtet i Landstrømsforum vil avholdes 12. april i Næringslivets Hus i Oslo. Nå oppfordres interesserte til å melde seg på.

Selfa Artic

Skipsfart, både nasjonal og internasjonal, er en betydelig bidragsyter til store utslipp av miljø- og klimagasser. Elektrifisering av skipsflåten vil gi et viktig bidrag til å redusere utslippene, enten det gjelder landstrøm for store skip som ligger til kai eller ferjer og fiskebåter som bruker elektrisk kraft til drift. Dette krever store investeringer som må baseres på internasjonale standarder for å kunne redusere kostnadene, sikre pålitelige installasjoner og bidra til at de er tilpasset bred bruk.

NEK og Enova har derfor etablert Landstrømsforum, et forum for elektrifiseringen av skipsfarten.

Forumet vil ha deltakere som gjenspeiler et bredt interessefelt og formålet er:

  • Oppnå felles forståelse for hvilke utfordringer man står overfor og hvilke prioriteringer som er nødvendig.
  • Være en nøytral og faglig arena for interessenter der disse kan oppnå konsensus rundt aktuelle problemstillinger knyttet til elektrifisering av skipsfarten.
  • Bidra til å tydeliggjøre hvilke endringer som kan være nødvendig knyttet til regelverk, tarifferingsregimer og standardiseringsutfordringer.
  • Bidra til at valg som gjøres av ulike parter blir bedre koordinert og at partene samspiller bedre.
  • Bedre informasjonsflyt ved å formidle trender og beslutninger, og utarbeide informasjons-materiale.

Det første møtet i Landstrømsforum vil bli arrangert i Næringslivets Hus i Oslo 12. april 2018. Du kan lese mer og melde deg på her:

https://www.nek.no/landstromsforumsmote/

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Utfordringer og løsninger for elektrisk samferdsel

Dato
22.03.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024