NEK 320:2018

Adobe Stock

Lynvernanlegg

NEK 320 er en samling av EN 62305-serien som omhandler vurdering av behovet for, prosjektering og installasjon av lynvernanlegg.

Vær oppmerksom på at innholdet er på engelsk, med unntak av et kort norsk forord. Vi har redigert sammen de fire delstandardene på brukervennlig måte. Sider som ikke går direkte på standardseriens kjerne er sløyfet, de europeiske endringene er redigerte inn, felles innholdsfortegnelse og felles sidenummerering er etablert.

Målet er å skape en normsamling som er bedre egnet for brukermiljøene. NEK 320 er også en nyttig henvisning for bygningsforvaltere som ønsker kvalitative vurderinger innen ovennevnte tema.

Pris
kr 2275,- eks. mva.

Om produktet

NEK EN 62305-serien har vært tilgjengelig i markedet i lang tid. Til tross for dette opplever vi at potensielle brukere ikke er kjent med standardserien. Konsekvensene er at vurderinger om behov for beskyttelsestiltak mot lyn tuftes på mangelfullt metodisk grunnlag. Riktig verktøy er nå samlet mellom disse to permene.

Serien består av fire deler som gir verktøy til å gjennomføre risikovurdering, samt planlegge og installere lynvernanlegg. Den er utviklet i et internasjonalt ekspertmiljø og er anerkjent som «best praksis» verden over.

Et lynvernanlegg består av enkle systemkomponenter: Oppfangere, maskenett, nedledere og jordelektroder for avledning. Måten disse komponentene settes sammen påvirker anleggets effektivitet. Det er lynvernanleggets impedans som avgjør hvilke spenninger som bygger seg opp og hvilken risiko dette gir for overslag til andre ledende deler.

NEK har redigert sammen de fire delstandardene på brukervennlig måte. Sider som ikke går direkte på standardseriens kjerne er sløyfet, de europeiske endringene er redigerte inn, felles innholdsfortegnelse og felles sidenummerering er etablert.

Vi har valgt å beholde innholdet i standarden på originalspråket (engelsk). Oversettelse vil vurderes ved utgivelse av senere utgaver, basert på tilbakemeldinger fra brukerne og den økonomiske bærekraften.

IEC arbeider med en revisjon av IEC 62305, men det er usikkert når serien foreligger i ny utgave og når denne blir akseptert som ny europanorm. Det gjør at stabilitetsdato for denne publikasjonen er beheftet med usikkerhet.

Les mer og kjøp i nettbutikken