Elanleggets varedeklarasjon

Eltakst

Eltakst

Ettersyn og elkontroll av eget elektrisk anlegg

 • 50 % av brannene i Norge skyldes elektrisitet
 • Branner koster forsikringsselskapene over 4 milliarder kroner årlig
 • Antall branner kan reduseres betraktelig ved at vi gjennomfører ettersyn og elkontroll av elanlegget
 • En økt andel av elanlegg som er sikret mot potensielle feil vil gi en redusering i antall branner
 • Bruk av riktige el-standarder sikrer kvaliteten i el-anlegget
 • Ved å dimensjonere elanlegget etter våre skiftende behov kan man bedre sikre seg mot brann og personskader

El-vettreglene

Antall branner i Norge kan reduseres betraktelig ved at vi gjennomfører ettersyn og elkontroll av elanlegget. Dette skyldes av at 50% av brannene i Norge skyldes elektrisitet.

Her følger de 10 el-vettreglene.

#1 Du skal overta ny bolig med feilfritt elanlegg

 • En ny bolig skal ha elanlegg bygget etter NEK 400
 • Eldre boliger skal ha elanlegg som er bygget etter gjeldende standard i byggeår eller det året hvor det har blitt foretatt en ombygging
 • Ved overdragelse av ny eller brukt bolig skal elanlegget være feilfritt om ikke annet er opplyst

 

#2 Ta vare på dokumentasjon

 • Ta vare på alle dokumentasjon om elanlegget ditt enten det er kvitteringer,  tilstandsrapporter eller annet.
 • Dokumentasjon er viktig ved overdragelse av bolig, forsikringssaker eller andre situasjoner
 • Dokumentasjonen kan du lagre i boligmappa, fysisk eller begge steder.

 

#3 Foreta ettersyn av elanlegget

 • Du bør selv foreta ettersyn av det elektriske anlegget ditt hvert år
 • Sjekk om isolasjon på alle kablene intakt
 • Er det tegn til varmegang i anlegget? Har f.eks. kablene, brytere eller støpsler blitt brune på grunn av varmegang
 • Er alle kablene forsvarlig festet?
 • Dersom sikring går ofte er det et tegn på overbelastning av anlegg og du har sannsynligvis behov for en ekstra kurs.
 • Skjøteledninger skal ikke brukes som permanent løsning. Ved midlertidig bruk av skjøteledning må det sørges for at det ikke er mulig å snuble i den.

#4 Du skal reagere ved tegn til feil ved elanlegget

 • En feil i det elektriske anlegget betyr økt fare for brann og personskader
 • Har du mistanke om feil ved elanlegget må du ta kontakt med autorisert elektriker
 • En autorisert elektriker vil kunne finne feil og komme med forslag til utbedring
 • Du er pliktig til å rette opp feil som elektriker avslører

 

#5 Foreta en elkontroll minst hvert 5. år

 • Pass på at firmaet du velger er sertifisert innenfor NEK 405 – Elkontroll
 • NEK 405 er en standard for elkontroll som krever at firmaet har gjennomført opplæring og bestått kompetansekrav
 • En elkontroll vil ta for seg hele det elektriske anlegget ditt og vil kunne avsløre feil du ikke har mulighet til å finne selv
 • Ved overdragelse av bolig vil en nylig elkontroll være viktig for å dokumentere tilstanden på boligen din og kan være et viktig salgsargument

 

#6 Foreta en elektrotermografering minst hvert 10 år

 • I en bygning er det mange installasjoner som er skjult i vegg, tak og gulv, og feil kan være vanskelig å oppdage
 • Termografering bruker infrarøde kameraer og avslører varmgang i elektriske anlegg og utstyr. Også det som er skjult.
 • Termografering foretas når anlegget er i full drift og ved unormalt høye temperaturer er dette et tegn på feil
 • Feil som oppdages ved termografering er blant annet varmegang i koplinger, komponentfeil, registrering av feilbelastninger og forebygging av brann i el-tavler
 • Elektrotermografering gjennomføres ved elkontroll eller som selvstendig kontroll
 • Termografering bør gjennomføres minimum hvert 10 år

 

#7 Ha en beredskapsplan

 • Strømmen kan bli borte av ulike årsaker
 • Blir strømmen borte mister du lys, varme, varmt vann, tjenester og kommunikasjon
 • Sørg for å ha lommelykt, batterier, mat og alternativ varme

 

#8 Nye behov kan medføre en utvidelse av elanlegget

 • Elektrisk utstyr blir en stadig viktigere del av vår hverdag og nytt utstyr kan bety at det er behov for en utvidelse av elanlegget
 • Dersom for eksempel skjøteledninger er en permanent del av elanlegget ditt betyr det at du har behov for flere stikkontakter
 • Installasjon av nytt utstyr, som for eksempel induksjonsovn, kan kreve at det installeres en ny og kraftigere kurs
 • Kravene til sikkerhet i en bolig har endret seg og nå er det et krav med eksempelvis komfyrvakt ved installering av ny komfyr
 • Elbil ladning stiller krav, som kan medføre en utvidelse av elanlegget
 • Når du utvider elanlegget er det også viktig å tenke på behov, som kan dukke opp i fremtiden. Det er bedre å være i forkant og planlegger enn å måtte få elektriker til å utføre hasteoppdrag. Ikke minst økonomisk.

 

#9 Snakk med barna om bruk av elektrisk utstyr

 • Dagens barn er storforbrukere av elektrisk utstyr
 • Gi barna god opplæring i riktig bruk av elektrisk utstyr
 • Forklar barna om farene ved feil bruk av elektrisk utstyr
 • Tilpass bruk av elektrisk utstyr til barnas alder og ferdigheter
 • Ikke la barna bruke PC, mobiltelefon eller nettbrett i sengen da dette kan medføre oppheting og brannfare

 

#10 Du skal overdra en bolig med feilfritt elanlegg

 • Du er pliktig å overdra en bolig med feilfritt elanlegg
 • En elkontroll foretatt av elektriker som er sertifisert etter NEK 405 vil gi nødvendig dokumentasjon
 • En elkontroll gir både deg og kjøper trygghet og vil kunne være viktig dokumentasjon i en eventuell tvist

 

Ettersyn av elektriske anlegg

 • Du bør selv foreta ettersyn av det elektriske anlegget ditt hvert år
  • Sjekk om isolasjon på alle kablene intakt
  • Er det tegn til varmegang i anlegget? Har f.eks. kablene, brytere eller støpsler blitt brune på grunn av varmegang
  • Er alle kablene forsvarlig festet? Ingen synlige kabler som ligger løst på gulv, henger ned fra tak eller mangler festing til

   en fast installasjon som skulle vært plugget rett i veggfaste stikkontakter.

   vegg.

  • Dersom sikring går ofte er det et tegn på overbelastning av anlegg og du har sannsynligvis behov for en ekstra kurs.
  • Skjøteledninger skal ikke brukes som permanent løsning. Ved midlertidig bruk av skjøteledning må det sørges for at det ikke er mulig å snuble i den.
 • Hvert rom i huset eller leiligheten må sjekkes systematisk. Ikke glem kjellere og loft dersom det finnes i huset. Her kan man erfaringsmessig finne forhold som ikke er forskriftsmessige.

Behovsendring av elektriske anlegg

 • Elektrisk utstyr blir en stadig viktigere del av vår hverdag og nytt utstyr kan bety at det er behov for en utvidelse av elanlegget
 • Dersom for eksempel skjøteledninger er en permanent del av elanlegget ditt betyr det at du har behov for flere stikkontakter
 • Installasjon av nytt utstyr, som for eksempel induksjonsovn, kan kreve at det installeres en ny og kraftigere kurs
 • Kravene til sikkerhet i en bolig har endret seg og nå er det et krav med eksempelvis komfyrvakt ved installering av ny komfyr
 • Elbil ladning stiller krav, som kan medføre en utvidelse av elanlegget
 • Når du utvider elanlegget er det også viktig å tenke på behov, som kan dukke opp i fremtiden. Det er bedre å være i forkant og planlegger enn å måtte få elektriker til å utføre hasteoppdrag. Ikke minst økonomisk.

Elkontroll av elektriske anlegg

NEK 450 er en normsamling som beskriver en metodikk for å foreta en brannforebyggende elkontroll

 • Brukere av NEK 450 skal ha gjennomført opplæring og kunnskapskontroll for å bli sertifisert
 • Ved en elkontroll etter NEK 450 vil følgende bli kontrollert:
  • Sikringsskap (temperatur ved belastet anlegg, sikringsstørrelser og kabeltverrsnitt er tilpasset bruk, ettertrekke sikringslokk og bunnskruer samt sjekke for skader, sjekke at kabelinnføringer og hull er tettet, måling av isolasjon, teste jordfeilbryter/varsler, kontrollere overspenningsvern, kontrollere jording)
  • Installasjon (sjekke jording, sjekke om det er varmgang i komponenter, sjekke kabler og ledninger, sjekke fastmontert utstyr og forbrukerutstyr, sjekk av lavvoltbelysningsanlegg)
  • Kontrollere røykvarsler
  • Kontrollere brannslukningsutstyr
  • Huseier vil bli informert om en rekke punkter som er relevante for bruk av elanlegget med hensyn til å forebygge brann
 • Etter en elkontroll mottar huseier en rapport som tar for seg alle deler av elanlegget og beskriver tilstanden
 • En godkjent elkontroll etter NEK 450 er dokumentasjon på at det elektriske anlegget tilfredsstiller myndighetenes sikkerhetskrav
 • En ikke godkjent elkontroll etter NEK 450 krever utbedring. De aller fleste utbedringer av el-anlegget vil kreve bruk av autorisert elektriker.
 • Skal du bestille en elkontroll, pass på at kontrollør er sertifisert etter NEK 405