Bli en Young Professional!

IEC - Young Professionals (YP) - programmet er rettet mot yngre mennesker med interesse for internasjonalt elektroteknisk standardiseringsarbeid. Årets Young Proffesional - program vil finne sted under IEC General Meeting i Busan, Sør-Korea.

Young Professionals

Young Professionals

IEC

IECs Young Professionals program ble opprettet i 2010 og retter seg mot fremtidens ledere og eksperter innenfor elektroteknikk. Programmet tar sikte på å få de utvalgte kandidatene involvert i IECs arbeid. Som kandidat vil man delta i den årlige workshopen for Young Professionals under IECs General Meeting. I 2018 vil dette gå av stabelen i Busan, Sør-Korea fra 22. til 24. oktober. Kandidatene vil få store muligheter til å bygge seg et internasjonalt nettverk, holde seg i forkant av den teknologiske utviklingen innen sitt felt og sikre overføring av ny teknologi.

Hva skal til for å bli valgt ut til Young Professional programmet?

  • Du er 35 år eller yngre
  • Du er intresert i elektroteknisk standardiseringsarbeid
  • Du arbeider innenfor næringsliv, myndigheter, organisasjoner, forskning og undervisningssektoren
  • Du ønsker å ta del i fremtidig standardiserings-arbeid

Beslutning om deltagelse blir gjort etter en samlet vurdering hvor utdannelse, praksis og faglige kvalifikasjoner tillegges vekt. Norge har muligheten til å velge 2 kandidater for 2018.

Interesserte kandidater sender en kortfattet, begrunnet søknad ved å fylle ut søknadskjemaet. Søknadsfrist 15. juni 2018.

Ta gjerne kontakt med NEK for ytterligere opplysninger: arild.kjaernli@nek.no