Tilbake

Young Professional i San Fransisco

Hvert år arrangerer IEC Young Professionals med deltakere fra alle medlemslandene. I år skal Marie Kolderup fra Nelfo delta på programmet som arrangeres i San Fransisco 31. oktober til 4. november i San Fransisco.

Young Professionals er IECs program for unge mennesker som ønsker å få mer innsikt i internasjonal standardisering. Programmet starter opp med en 3 dagers workshop, som foregår under IECs general meeting. Her møtes deltakere fra hele verden og hvor deltakere fra hele verden møtes. I år foregår general meeting i San Fransisco og Norge har med 2 deltakere. Den ene av disse er Marie Kolderup som er fagsjef for elektroteknikk i Nelfo.

Ventet siden 2020

Marie Kolderup ble plukket ut til å delta på Young Professionals allerede i 2020, men på grunn av pandemien ble programmet utsatt både i 2020 og 2021.

Marie Kolderup, fagsjef i Nelfo og IEC Young Professional

-Jeg gleder meg veldig til at vi endelig skal få til YP. I de årene som har gått siden jeg ble valgt ut har det selvfølgelig skjedd en del i min karriere. Jeg har gått fra å ikke ha noen standardiseringserfaring i det hele tatt til å lede komite NK 82 Fotovoltaiske solenergisystemer, eller solcellekomiteen på godt norsk. Mitt fokus under samlingen i San Fransisco vil derfor ligge på å få mer forståelse for den internasjonale delen av standardisering og valgene som ligger bak kravene. Selv om det i mitt daglige arbeid først og fremst er Norge som er viktig, tror jeg at en internasjonal forståelse vil gjøre meg til en bedre komiteleder og bedre rådgiver til Nelfos medlemmer, forteller Marie Kolderup.

Komiteleder

Innenfor standardiseringsarbeidet har Marie allerede satt sitt tydelig stempel på solcellekomiteen. Hun gikk raskt fra å være et menig komitemedlem til å overta ledelsen av komiteen. Under hennes ledelse har blant annet komiteen gitt ut standarden NEK 446, som gir krav til testing, dokumentasjon og vedlikehold av solcelleanlegg. Denne standarden er også referansegrunnlag for NEK 400.

-Det har vært utrolig berikende å være med i en standardiseringskomite. Gjennom komiteen har jeg fått et stort faglig nettverk. Nettverket kan jeg spille på enten det dreier som en faglig diskusjon eller jeg har behov for en foredragsholder. For meg blir standardiseringskomiteen et fagforum hvor jeg treffer likesinnede, men andre innfallsvinkler slik at jeg får viktig input, fortsetter Marie.

Internasjonalt nettverk

YP programmet er en smeltedigel for unge elektroingeniører. Mulighetene for å bygge et internasjonalt nettverk er for mange en viktig motivasjon for deltakelsen. Dette gir muligheter for erfaringsutveksling og

-Under Young Professionals programmet ser jeg fram til å møte andre i samme situasjon og få et internasjonalt nettverk. Det er andre land, som på enkelte felter, har kommet mye lengre enn vi har i Norge. Om vi tar solcelleanlegg og batterier ligger land som Australia og Tyskland kanskje 10 år foran oss. Jeg håper å kunne få en erfaringsoverføring og nettverk jeg kan bruke i mitt daglig arbeid, avslutter Marie Kolderup.