Tilbake

Nordic Young Professional inviterer til gratis workshop

27 april inviterer Nordic Young Professional elektroteknikere under 36 år til en workshop. Workshopen vil være digital og rette oppmerksomheten mot bærekraftig mobilitet. Gjennom workshopen skal man koble løsningene opp mot FNs bærekraftsmål. Nordic Young Professional er et initiativ fra de nordiske standardiseringsorganisasjonene.

Bærekraftige løsninger for mobilitet

De nordiske standardiseringsorganisasjonene vil 27. april arrangere en workshop for elektrotekniske ingeniører under 36 år. Under workshopen vil man gå igjennom prosessene for utvikling av standarder og den viktige rollen standarder har i elektroteknisk arbeid. Den største delen av samlingen vil i imidlertid bli brukt til gruppearbeid for alle deltakerne. Årets gruppearbeid vil vies transportsektoren under temaet «Sustainable mobility for sustainable communities».

-I årets workshop har vi valgt å rette oppmerksomheten mot bærekraftig mobilitet. Transport har en enorm påvirkning på klimaet gjennom sitt forbruk av fossilt drivstoff. De eneste reelle alternativene må baseres på elektrisitet enten det er batterier eller brenselceller. Skal vi bevege oss mot bærekraftige løsninger må dette baseres på løsninger som er felles på et globalt nivå. Å finne konsensus for løsningene kan bare skje gjennom standardisering, forteller Kristin Fagerli, fagsjef bærekraft i NEK.

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål vil være et viktig element i årets workshop. Gjennom arbeidet skal deltakerne se på løsningene i lys av de 17 målene, og presentere

-FNs bærekraftsmål bør være en viktig rettesnor for all innovasjon. Ikke bare for dette arrangementet, men for alle løsninger. Klarer man ikke koble sine ideer opp mot målene er det kanskje ikke en god nok ide. Målsetningen for Nordic Young Professionals er at deltakerne skal få en større forståelse av bærekraftsmålene og kunne sette de i sammenheng med eget arbeid. Det skal bli spennende å se de ulike presentasjoner av forslag på løsninger, fortsetter Kristin Fagerli.

Digitalt arrangement

Arrangementet vil i 2022 bli gjennomført som et digitalt arrangement. I løpet av dagen vil deltakerne deles inn i grupper på tvers av landegrenser og profesjon. Gruppearbeidet vil gjennomføres i virtuelle grupperom. Gjennom gruppearbeidet får man muligheten til å bli bedre kjent med de andre deltakerne og kan utvide sitt profesjonelle nettverk.

-Vi skulle gjerne ha arrangert den Nordiske Young Professional workshopen som et fysisk arrangement. Selv om pandemien nå synes å gå mot slutten er det fortsatt smitte og mange har reiserestriksjoner. Valget med å lage et digitalt arrangement var derfor enkelt denne gangen, også håper vi at kan møtes fysisk i 2023, fortsetter Kristin.

Les mer og meld deg på Nordic Young Professional workshop!