Tilbake

Det brenner i DC-brytere

DC-brytere blir montert i solcelleanlegg for å kunne gjøre anlegget spenningsløst ved brann. På den måten skaper man tryggere slukningsforhold for brannmannskapet. I det siste har det imidlertid dukket opp flere tilfeller med brann i selve DC-bryteren.

Hvorfor må vi ha DC bryter?

Ved brann i et bygg hvor man har installert et solcelleanlegg vil solcellene fortsatt være spenningsatt og produsere elektrisitet selv om resten av det elektriske anlegget er lagt ut. Dette vil utgjøre en fare for strømgjennomgang hos brannmannkap, og vil gjøre slukningsarbeidet svært vanskelig og risikofylt. Dersom likestrømskabler fra en solcelleinstallasjon føres inne i et bygg stiller derfor NEK 400:2018 krav om at det også må monteres en DC-bryter i installasjonen. Hensikten er å gjøre de delene av installasjonen som ligger inne i bygget spenningsløst dersom det skulle oppstå brann. På denne måten kan slukningsarbeid foregå på en trygg måte.

Kreves det alltid DC-bryter?

I NEK 400 finner man kravet om DC-bryter i solcelleinnstallasjoner. Det springende punktet for krav om DC-bryter ligger i at likestrømskabel føres inn i bygget.

-Det er en vanlig misforståelse at NEK 400 stiller krav til DC-bryter i enhver solcelleinstallasjon. Dette stemmer ikke, og det finnes andre metoder for å ivareta sikkerheten til brannmannskapet. Krav om DC-bryter kan for eksempel unngås ved at det ikke trekkes DC-kabler inn i bygget. Vekselretteren har som oppgave å konvertere likespenningen solcellepanelene produserer til vekselspenningen vi har i stikkontakten. En metode for å unngå kravet om DC-bryter kan være å plassere vekselretteren utendørs eller akkurat der hvor likestrømskabelen føres inn i bygget. Da vil DC-kabelen ligge utenfor bygget og kravet om DC-bryter kommer ikke til anvendelse, forteller Kristin Fagerli, fagsjef for fornybar energi i NEK.

DC-brytere brenner

Den siste tiden har det paradoksalt kommet meldinger om DC-brytere i solcelleinstallasjoner har tatt fyr. Dette på tross av at monteringsanvisning fra produsent har vært fulgt. Solcellespesialisten  er en av de største aktørene på solcelleinstallasjoner her til lands og har erfaring fra svært mange installasjoner av solcelleanlegg. De mener at åpenhet er beste mulighet til å lære av tidligere hendelser, og har valgt å fortelle om sine erfaringer med brann. På en uke i oktober i år opplevde Solcellespesialisten brann i DC-bryter i to ulike solcelleanlegg. Som følge av tidligere erfaringer var bryterne montert på ikke-brennbart materiale for ekstra sikkerhet. Den kraftige varmegangen i bryteren gjorde at det ikke -brennbare materialet viste seg å være utilstrekkelig.

-I begge disse tilfellene ble DC-bryter/brannbryter montert i henhold til siste versjon av veileder for slik montering. I den siste brannen var DC-bryter også montert på brannplate, men brannen har gått gjennom denne, sier Ola Johansson, faglig ansvarlig i Solcellespesialisten.

Etterforskning

Solcellespesialisten har nå satt inn eget personell, samt brannetterforskere fra forsikringsselskap til å kartlegge forløp og forhåpentligvis også årsak. Dette er en problemstilling som berører alle som installerer solcelleanlegg, og vi venter derfor i spenning på resultatet av disse undersøkelsene. Forhåpentligvis vil vi få et innblikk i årsak under Ola Johanssons innlegg «brann i DC-brytere» under NEKs elsikkerhetskonferanse 30. november og 1. desember.

Les mer og meld deg på Elsikkerhetskonferansen!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023