Tilbake

Utviklingsprogram for komiteledere – effektiv komiteledelse

Første modul i utviklingsprogram for komiteledere ble gjennomført med gode tilbakemeldinger. Nå lanseres Modul 2 og reprise av Modul 1 for de som ikke hadde anledning til å delta på første gjennomføring.

Utviklingsprogram for komiteledere

Komitelederne i NEK har en nøkkelrolle i arbeidet med å utvikle elektrotekniske standarder som er tilpasset norske forhold. Som en anerkjennelse av denne viktige rollen har NEK utarbeidet et Utviklingsprogrammet for de som leder NEKs standardiseringskomiteer.

Fire moduler

Programmet skal gi komitelederne et utviklingstilbud som støtter opp om deres rolle og oppgaver og består av fire moduler:

Modul I – Grunnleggende komiteledelse: System, prosess og regler

Modul II – Effektiv komiteledelse: Samspill, konsensus og effektiv møteledelse

Modul III – Internasjonal standardisering: Internasjonalt samarbeid og påvirkning

Modul IV – Nasjonale prosjekter: Organisering, retningslinjer og produktutvikling

Sertifisert komiteleder

NEK Akademiet ønsker å synliggjeøre den kompetansen komitelederne opparbeider seg gjennom programmet. Tittelen «Sertifisert komiteleder» er derfor etablert for de som har gjennomført minst 3 moduler. Med tittelen følger også et sertifiseringsbevis som dokumenterer kompetansen. Dette kan være fint å ha med på CV-en og kan brukes som argument ved valg av leder til en komite.

Programmet er i full gang

Første gjennomføring av modul 1 fant sted på Teams 9. juni 2021. De positive tilbakemeldingene fra deltakerne i etterkant er en spore til å fortsette. Kurset svarte til forventningene om å gi en oppfriskning i de grunnleggende elementene som en komiteleder må beherske. Den neste modulen i rekken blir modul 2. Modul 2 fokuserer på effektiv komiteledelse: Samspill, konsensus og effektiv møteledelse. Alle modulene er frittstående, og det er ingen krav om fullført modul 1 for å melde seg på. Kurset retter seg hovedsakelig inn mot komiteledere, men vi ønsker også at komitemedlemmer som aspirerer til å bli komiteledere eller er nysgjerrige på rollen melder seg på.

Påmelding modul 1

Det vil bli arrangert en reprise av modul 1 som nå er åpen for påmelding. Denne modulen vil gjennomføres 7. september kl 12.00 og vil som i første gjennomføring være digitalt.

Les mer og meld deg på modul I – Grunnleggende komiteledelse

Påmelding modul 2

Den første gjennomføringen av modul 2 vil finne sted 28. september og vil gjennomføres digitalt. Modulen vil gi verdifull kompetanse i å lede både komitemøter og andre møter.

Les mer og meld deg på modul 2 – Effektiv komiteledelse.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Høring for beredskapsstandarden NEK 801 

Dato
20.06.2024

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024
Solcelleanlegg

NEK er på jakt etter fagansvarlig for fornybar energi

Dato
19.06.2024