Webinar – Utviklingsprogram for komiteledere – Modul II

Meld deg på vårt webinar!

Adobe Stock

Meld deg på vårt webinar!

Norsk Elektroteknisk Komite inviterer til kurs i effektiv komiteledelse. Dette er den andre modulen av 4 i utviklingsprogrammet for komiteledere.

Modulen beskrives av nøkkelordene: Samspill, konsensus og effektiv møteledelse.

Målgruppen er alle nye komiteledere og erfarne komiteledere som ønsker en oppfriskning. Modulen er også aktuell for andre som er interessert i standardiseringsledelse og vurderer et slikt verv.

Modul II- Effektiv komiteledelse

NEK inviterer til et webinar Modul II – Effektiv komiteledelse i utviklingsprogram for komiteledere. Modulen beskrives av nøkkelordene: Samspill, konsensus og effektiv møteledelse.

Dato: 28. september 2021, kl. 10:00–14:00

Adresse: Webinar

Pris: Komitemedlemmer gratis. Kr. 2.500,- for ikke medlemmer. Priser ex. moms.

Program

Introduksjon
Kristoffer Gjertsen, fagsjef

Organisering av komiteen
Hvordan bør en komite og dets arbeid organiseres? Vi ser på ulike modeller og drøfter fordeler og ulemper med disse.

Planlegging og prosjektstyring
Hvordan skal komiteens arbeid organiseres for kommende år? Skal det settes opp møteplan? Hvordan styre fremdrift i en komite som baseres på frivillig innsats?

Møteledelse for å sikre effektiv drift
Prinsipper for god møteledelse. Ordstyring. Hvordan involverer man alle deltakerne?

Konsensus
Hva ligger i begrepet konsensus og hvordan arbeider man for å få til det?

Rekruttering til komiteen
Hvordan sikrer man komiteens videre utvikling? Hvem burde vært rundt bordet og hvordan finner man disse?

Konflikthåndtering
Hvordan håndtere konflikter.

Ledelse av «frivillige»
Hvordan får man frem den beste driven og dugnadsånden i komiteene? Hva motiverer dem til «å stå på for saken»?

Arbeidsgrupper vs. komitemøter
Hva egner seg i arbeidsgrupper og hva bør drøftes i plenum? Hvem kan involveres i en arbeidsgruppe?

Oppsummering og avslutning
Oppsummering av Modul II. Avslutning.
Kristoffer Gjertsen, fagsjef

Registrering