Tilbake

NK 500 – Forsvar og Beredskap er nå i gang med arbeidet

23 juni 2021 ble en merkedag for fagsjef Kristoffer Gjertsen og medlemmene i NK 500 – Forsvar og Beredskap. Dette var det første møtet i komiteen, som skal arbeide med standardisering av el og ekom for beredskapsaktørene.

Arbeidet med forsvar og beredskap er i gang

Konstituerende møte for NK 500 – Forsvar og Beredskap ble gjennomført 23. juni og markerer starten på et viktig arbeid.

– Dette er virkelig en engasjert og kompetent gruppe. Arbeidet vil bety mye for aktørene som jobber innenfor forsvar og beredskap. Jeg ser virkelig fram mot det videre arbeidet, forteller fagsjef Kristoffer Gjertsen, som skal administrere arbeidet.

Stabssersjant vil lede komiteen

Stabssersjant Knut A. Guvåg Karlsen fra Forsvarsmateriell ble valgt som leder for komiteen. Karlsen jobber som fagleder og representerer fagmyndigheten for Forsvarets kraftforsyningsmateriell. Han har lang erfaring, både som operativ og innen forvaltning.

Mange forslag til prosjekter

Under møtet kom det fram et behov for en konkretisering av arbeidsområde og prioritering av prosjekter. Dette vil gjøre omfanget mer tydelig for eksterne og beslutningstakere som ikke har fagkompetanse.

-Det har allerede kommet inn mange gode prosjektideer. Nå starter jobben med å bearbeide ideene slik at komiteen får et best mulig grunnlag for å kunne prioritere arbeidet med forsvar og beredskap i tiden fremover. Et av forslagene er å lage en standard for kompatibilitet mellom det mobile utstyret til beredskapsaktørene i en krisesituasjon. Det er også aktuelt å utvikle systemstandarder der bruk av kravene i andre standarder vil benyttes der de kan. Dette kan bety en mulighet til å flytte kravstilling fra interne spesifikasjoner til en standard som er tilgjengelig for alle, fortsetter Gjertsen.

Neste møte i NK 500 – Forsvar og Beredskap

Det neste møte for komiteen gjennomføres 15. september. Vi planlegger også at gruppen endelig skal få samles fysisk i slutten av november. Det blir et mer omfattende arrangement.

Det er fortsatt anledning til å bli medlem i komiteen. Ta kontakt med Fagsjef Kristoffer Gjertsen eller send søknad via NEK.no.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Hva skjer i 2024?

Dato
15.12.2023

Høring på revidert utgave av NEK 600 El og ekom i vegtrafikksystem.

Dato
14.12.2023
veileder, driftssikkerhet

Gratis veileder om driftssikkerhet

Dato
06.12.2023