Tilbake

NEK 700 blir digital!

NEK er i ferd med å digitalisere standardene for lesing over internett. Dette gjør standardene mer brukervennlig og man får en rekke fordeler som ikke er tilgjengelig på papir. Den neste digitale utgaven som vil bli lansert er NEK 700, som vil foreligge digitalt før sommeren.

NEK 700 serien 2020

NEK 700 – anbefalt metode for ekom-anlegg

NEK 700 er den etablerte standarden for installasjon av ekom-anlegg. Standarden bygger på europeiske standarder fra EUs standardiseringsorgan Cenelec. Dette gjør at standarden tilfredsstiller kravene i relaterte EU-direktiv og det norske lovverket. Den siste oppdateringen (oversettelse av Cenelec versjoner publisert i 2018) ble ferdigstilt i juni 2020.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har vært en viktig samarbeidspartner i oppdateringen av NEK 700, hvor Svein-Roar Jonsmyr fra Nkom er en stor bidragsyter som leder av standardiseringskomiteen, forteller Christer Varan, fagsjef ekom i NEK.

Digitalisering av standarder

NEK har gjennom de siste årene arbeidet med å digitalisere standarder for at de skal kunne leses over internett. En av de store fordelene med digitaliserte standarder er at man kan lese standarden på PC/Mac, nettbrett og mobiltelefon. Med andre ord er den tilgjengelig overalt så lenge man har nettilgang. Skulle man havne i en situasjon hvor man vet man vil være uten nett kan man også laste ned standardene for en begrenset periode. Man får gode søkemuligheter og kan gjøre notater direkte i standarden da alle brukere vil ha sin egen innlogging. Det finnes også en rekke lenker slik at man ikke trenger å bla i standarden, men simpelthen kan følge lenker der det er henvisninger til figurer, tabeller og andre kapitler i standardene.

FAQ-tjeneste inkludert i digital standard

NEK har også inkludert sin FAQ-tjeneste i de digitale standardene. Erfaringene viser at dette er en svært populær tjeneste. I FAQ får man tilgang til spørsmål og svar som andre har fått behandlet av standardiseringskomiteen. Samtidig får man også anledning til å stille spørsmål til standardiseringskomiteen dersom man er tvil om hvordan kravene i standarden skal forstås.  Utfor hvert kapitel blir det angitt om det finnes et spørsmål og svar til nettopp dette kapitelet. Det er også mulig å foreta et søk for å finne om det allerede finnes svar på spørsmålet man har.

Digital NEK 700 klar for lansering

Fram til nå har ikke NEK 700 vært tilgjengelig i andre digitale utgaver enn PDF. Dette vil det bli en endring på nå og før sommeren vil man kunne få tilgang til NEK 700 via et webgrensesnitt. Da kan standarden kjøpes i Nelfos nettbutikk sammen med andre digitale NEK standarder.

-Dette har vi arbeidet med ganske lenge nå. NEK 700 er en stor utgivelse som består av 3 bøker på til sammen nesten 1.200 sider. For NEK har det vært viktig at bruken av NEK 700 skal gjøres enklere.  Det er også gledelig at Nkom har sett de store fordelene ved denne digitaliseringen. For å bidra til økt bruk av standardene, som det bl.a. henvises til i forskriftene, har Nkom derfor vært med å delfinansiere digitaliseringen og gjort det enklere å få gjennomført dette omfattende arbeidet, avslutter Christer Varan.

18 juni vil NEK gjennomføre et webinar om NEK 700. Under webinaret vil man også vise fram den digitale utgaven av standarden.

Les mer om webinaret og meld deg på!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NEK 703 gir krav for å ivareta miljøet ved drift av datasentre

Dato
16.05.2024

Ny NEK 700 - Informasjonsteknologi lanseres

Dato
16.05.2024

Besøk NEK på Eliaden 28-30 mai!

Dato
16.05.2024