Tilbake

NEK Ung Ekspert

NEKs medlemsundersøkelse viser at medlemmer under 40 år er underrepresentert i standardiseringskomiteene. Dette ønsker NEK å gjøre noe med og lanserer mentorordningen NEK Ung Ekspert.

NEK Ung ekspert

NEK ønsker at flere unge skal delta i våre standardiseringskomiteer, og lanserer derfor mentorordningen NEK Ung Ekspert. Her kan unge ansatte få gratis medlemskap i en standardiseringskomite i en periode på to år dersom en eldre mentor fra samme organisasjon allerede er medlem av samme komite.

-Vi i NEK streber etter å være et hjem for hele den elektrotekniske bransjen. Derfor er det viktig for oss å få med også den yngre garde. Det er tross alt de unge i bransjen som skal arve standardene som skrives i dag, og det er viktig at også disse dyktige stemmene får vært med på å påvirke innholdet allerede nå, sier Kristin Fagerli, fagsjef i NEK.

Unge underrepresentet

Per i dag er de unge ekspertene underrepresentert i NEKs komiteer. Medlemsundersøkelsen fra høsten 2020 viste at kun 16 % av respondentene var under 40 år. Den samme undersøkelsen viste at andelen medlemmer over 60 var langt høyere og nærmere 40%.

-Dette kan representere en utfordring. Ikke fordi det er noe galt med de erfarne ekspertene over 60 år, men det er en realitet at de etter hvert vil tre ut av arbeidslivet. Uten en aktiv overføring vil de også ta med seg verdifull kompetanse. Vi ønsker at bedrifter og organisasjoner skal ha stabil representasjon og påvirkning i standardiseringen. Dette mener vi kan sikres ved å legge til rette for et program som sikrer kunnskapsoverføring mellom seniorer og juniorer i samme bedrift. Det er for å ivareta dette at NEK Ung Ekspert har blitt unnfanget, fortsetter Fagerli.

NEK Ung Ekspert gir kompetanse og nettverk

Det er følger flere goder med ordningen enn kun det standardiseringsfaglige. NEKs komiteer er nettverk hvor dyktige mennesker fra bransjen samles på nøytral grunn for å løse felles problemer. Dette gjør komiteene til en ypperlig arena for nettverksbygging og faglig utvikling. Noe som er gull verdt for personer tidlig i karrieren.

-Vi håper ordningen blir godt mottatt og at komitemedlemmene våre benytter denne sjansen til å invitere med seg en ung og ambisiøs kollega. Dette er en lavterskel vei inn i et sterkt faglig nettverk, som man vil kunne dra nytte av resten av karrieren, avslutter Kristin Fagerli.

Les mer om NEK Ung Ekspert!

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Eltransportforum har ny leder

Dato
30.11.2023