Ung ekspert

En mentorordning hvor et komitemedlem kan ta med en ung kollega

Ønsker du å bli en ung ekspert?

Deltagelse i standardiseringsarbeid gir mulighet til påvirkning av innholdet i relevante norske, europeiske og internasjonale standarder og spesifikasjoner. For å sikre stabil innflytelse og representasjon i våre komiteer åpner NEK for at et komitemedlem kan ta med en ung kollega uten at dette utløser noen ekstra kostnad. Denne mentorordningen kaller vi Ung Ekspert.

Deltagelse i mentorprogrammet vil sikre kontinuitet i representasjonen fra viktige organisasjoner, og det vil gi de yngste i bransjen en introduksjon til standarder og standardiserings arbeid. Det er en ypperlig mulighet for faglig utvikling, samt nettverksbygging på nasjonalt og internasjonalt plan.

Mentorprogrammet "Ung ekspert"

Mentorprogrammet legger til rette for at organisasjonene kan sikre kontinuitet i standardiseringsarbeidet. Gjennom programmet gir NEK organisasjonene muligheten til melde inn et ekstra medlem under 35 år i en komite uten at dette utløser kontingentplikt de to første årene. På denne måten kan organisasjonene legge opp til en kompetanseoverføring mellom erfarne og påtroppende  medlemmer  i  standardiseringskomiteer.

NEK anbefaler at seniormedlemmet  fra organisasjonen stiller seg til disposisjon for juniormedlemmet  for å svare på spørsmål og enkle innføringer i komitearbeidet. Slik tar man vare på erfaring, og  sikrer kontinuitet i organisasjonens påvirkning av relevante standarder. Samtidig vil komiteens faglige diskusjoner gi økt kompetanse og forståelse innenfor fagfeltet.

Mer informasjon

Ved at organisasjonen har to medlemmer kan man spre arbeidsoppgavene fra standardiseringen internt. Dette gir en bredere forståelse av problemstillingene som diskuteres og et bedre beslutningsgrunnlag. Samtidig gir man unge ansatte en unik mulighet for nettverksbygging og faglig utvikling.

Sikrer kontinuitet

Ung Ekspert er et mentorprogram for de yngste elektrotekniske ekspertene i arbeidslivet. Programmet gjør at et komitemedlem kan ta med en kollega under 35 år inn i sin komite uten kontingentplikt de første to årene. Dette skal bidra til å sikre organisasjonene god og stabil representasjon i standardiseringsarbeidet, også når en ressurs bytter jobb eller går av med pensjon.

Unikt faglig nettverk

Som medlem i en av NEKs komiteer får man innpass i Norges største faglige nettverk av elektrotekniske eksperter. Medlemmene samarbeider for å ivareta norske interesser i europeisk og internasjonal standardisering. Komitearbeidet gir en naturlig introduksjon til internasjonalt arbeid, og gir muligheter for nettverksbygging på tvers av landegrenser. Mange av medlemmene trekker fram den unike muligheten til økt faglig kompetanse som en av de viktigste motivasjonsfaktorene for å delta.

Søknad

Søknad om komitemedlemskap for Ung Ekspert foregår på samme måte som for ordinært medlemskap.

Bli medlem?

Vil du bidra til å forbedre standarder innen dette fagområdet?

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Young Professional i San Fransisco

Dato
19.10.2022

Cybersikkerhetskonferansen 24. august

Dato
24.06.2022

Gratis seminar 15. juni om offentlig regelverk og standarder

Dato
09.06.2022