NEK Ung Ekspert

Ønsker du å bli en ung ekspert?

Deltagelse i standardiseringsarbeid gir mulighet til påvirkning av innholdet i relevante norske, europeiske og internasjonale standarder og spesifikasjoner. For å sikre stabil innflytelse og representasjon i våre komiteer åpner NEK for at et komitemedlem kan ta med en ung kollega uten at dette utløser noen ekstra kostnad. Denne mentorordningen kaller vi NEK Ung Ekspert.

Deltagelse i mentorprogrammet vil sikre kontinuitet i representasjonen fra viktige organisasjoner, og det vil gi de yngste i bransjen en introduksjon til standarder og standardiserings arbeid. Det er en ypperlig mulighet for faglig utvikling, samt nettverksbygging på nasjonalt og internasjonalt plan.

Om NEK Ung Ekspert

Mentorprogrammet NEK Ung Ekspert legger til rette for at organisasjonene kan sikre kontinuitet i standardiseringsarbeidet. Gjennom programmet gir NEK organisasjonene muligheten til melde inn et ekstra medlem under 35 år i en komite uten at dette utløser kontingentplikt de to første årene. På denne måten kan organisasjonene legge opp til en kompetanseoverføring mellom erfarne og påtroppende medlemmer i standardiseringskomiteer.

NEK anbefaler at seniormedlemmet fra organisasjonen stiller seg til disposisjon for juniormedlemmet for å svare på spørsmål og enkle innføringer i komitearbeidet. Slik tar man vare på erfaring, og sikrer kontinuitet i organisasjonens påvirkning av relevante standarder. Samtidig vil komiteens faglige diskusjoner gi økt kompetanse og forståelse innenfor fagfeltet.

Ved at organisasjonen har to medlemmer kan man spre arbeidsoppgavene fra standardiseringen internt. Dette gir en bredere forståelse av problemstillingene som diskuteres og et bedre beslutningsgrunnlag. Samtidig gir man unge ansatte en unik mulighet for nettverksbygging og faglig utvikling.

Sikrer kontinuitet

NEK Ung Ekspert er et mentorprogram for de yngste elektrotekniske ekspertene i arbeidslivet. Programmet gjør at et komitemedlem kan ta med en kollega under 35 år inn i sin komite uten kontingentplikt de første to årene. Dette skal bidra til å sikre organisasjonene god og stabil representasjon i standardiseringsarbeidet, også når en ressurs bytter jobb eller går av med pensjon.

Unikt faglig nettverk

Som medlem i en av NEKs komiteer får man innpass i Norges største faglige nettverk av elektrotekniske eksperter. Medlemmene samarbeider for å ivareta norske interesser i europeisk og internasjonal standardisering. Komitearbeidet gir en naturlig introduksjon til internasjonalt arbeid, og gir muligheter for nettverksbygging på tvers av landegrenser. Mange av medlemmene trekker fram den unike muligheten til økt faglig kompetanse som en av de viktigste motivasjonsfaktorene for å delta.

Søknad

Søknad om komitemedlemskap for NEK Ung Ekspert foregår på samme måte som for ordinært medlemskap. Søk via lenken til høyre eller kontakt relevant fagsjef, og du vil bli guidet videre i prosessen.

 

Krav til deltagelse

Det er viktig å understreke at mentorprogrammet skal være en lavterskel vei inn i NEKs komiteer for unge eksperter, og en god løsning for organisasjoner som vil sikre stabil innflytelse i relevante komiteer. Det er derfor ikke så mange formelle krav knyttet til deltagelse i ordningen, men noen forutsetninger og fordeler er listet opp nedenfor.

Junior

 • Under 35 år
 • Bedrift/organisasjon har en representant, mentor, i komiteen

Hva får du?

 • Kontingentfritak for en komite i to år
 • Samme medlemsfordeler som øvrige komitemedlemmer
 • Mulighet til deltagelse på gratis standardiseringskurs
 • Fordel i søkeprosessen til IEC Young Professional
 • Invitasjon til den årlige samlingen Unge Eksperter Samlet

Mentor

 • Medlem av den aktuelle komiteen
 • Ansatt i samme bedrift/organisasjon som junior
 • Ønske om å følge opp junior dersom det trengs i programperioden

Hva får du? 

 • Økt innflytelse fra egen bedrift i standardiseringsarbeidet
 • Spredt belastning fra komitearbeidet internt i organisasjonen
 • Mulighet til å samarbeide med en ung kollega
 • Sikre stabil innflytelse i standardiseringsarbeidet

Årlig samling for alle deltagerne mentor ordningen NEK Ung Ekspert.

Mer informasjon kommer.