Tilbake

Brenselceller i backup

Dieselaggregater er den foretrukne metoden for å genere elektrisitet når man ikke er koblet til elnettet. Imidlertid harmonerer ikke bruk av diesel med reduksjon av utslipp. Tiden er derfor inne for å se på alternativer.

Adobe

For nødstrøm har dieselaggregater nærmest vært enerådende som energikilde. Med strengere krav til CO2 utslipp står denne teknologien for fall og verden leter etter en erstatning. Et naturlig valg for mange er batterier, men batterier har noen klare begrensninger. Selv om prisen på batterier har falt dramatisk de siste årene er det fortsatt en stor investering i utstyr som helst ikke skal brukes. Et alternativ kan være brenselceller, som både kan være konkurransedyktig både i anskaffelse og bruk.

Brenselceller erstatter dieselaggregat

Brenselceller seiler opp som en stor utfordrer til både batterier og dieselaggregater for nødstrøm. Microsoft har for eksempel eksperimentert med ulike brenselcelle teknologier siden 2013 i deres datasentre. Der har man kommet fram til at PEM brenselceller kan erstatte dieselaggregatene uten at kostnadene stiger. I dag er flere av nødstrømanleggene hos Microsoft basert på PEM brenselceller.

-Microsoft er bare ett eksempel på at brenselceller blir stadig mer aktuelt. Også fra andre sektorer som er avhengig av kontinuerlig strømforsyning, telekommunikasjon, sykehus og fryselagre, ser vi at brenselceller er i bruk som nødstrøm, sier Kristoffer Gjertsen i NEK.

Mange mener at brenselceller er mer pålitelige enn aggregater grunnet færre bevegelige deler og høy toleranse for ulike temperaturer. For nødstrøms prosjekter er det avgjørende at kunde og leverandør har en omforent forståelse av krav til pålitelighet. Her kan det være nyttig å referere til en standard.

Lokal hydrogenproduksjon

Batterier og brenselceller har en felles fordel, sammenlignet med dieselaggregater. De kan forsynes med strøm fra fornybare kilder, lokalt. Vi ser flere eksempler på at solcelleanlegg blir brukt til lokal produksjon av hydrogen. Blant annet bruker Asko Midt-Norge strømmen fra sitt eget solcelleanlegg til å produsere hydrogen. Hydrogen brukes deretter som elektrolytt i lastebilenes brenselcelleanlegg. Tilsvarende lokal hydrogenproduksjon kan man også tenke seg for nødstrøm, fortsetter Gjertsen.

Økt aktivitet i standardisering

NEK vil i tiden framover ha en økt oppmerksomhet mot brenselceller. Standardiseringskomiteen NK 105 – Brenselceller ønsker derfor flere medlemmer. Det foregår et omfattende arbeid og NEK 105 er avgjørende for å kunne påvirke kravene til beste for norske interesser.

Brenselceller vil være tema for et gratis webinar 15. april. Webinaret vil behandle bruk av brenselceller i bred skala.

Les mer om webinaret 15. april klokken 10:00 og meld deg på.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Vinnerne av Jabra Elite-airpods!

Dato
20.06.2024

Sommeren er her - (men dette skjer høsten 2024!)

Dato
20.06.2024
Solcelleanlegg

NEK er på jakt etter fagansvarlig for fornybar energi

Dato
19.06.2024