Tilbake

Kristoffer Gjertsen – ny medarbeider i NEK

NEK har nå fått en ny medarbeider. 4. januar startet Kristoffer Gjertsen opp som ny fagsjef i NEK. Han vil arbeide med ulike fagfelt og er allerede i gang med å revitalisere standardiseringskomiteen NK 105 – Brenselsceller.

Kristoffer Gjertsen
Mona Tiller

Kristoffer Gjertsen begynte 4. januar i NEK. Han er ingeniør fra høyskolen i Sør-Trøndelag og har en master i systems engineering fra Universitetet i Sørøst-Norge, Kongsberg. Etter utdannelse har Kristoffer arbeidet i Forsvaret og kommer nå fra stillingen som fagsjef i Forsvarsmateriell.

-Jeg hadde god kjennskap til NEK før jeg søkte på stillingen som fagsjef og anså organisasjonen som en attraktiv arbeidsgiver. Det som er spesielt attraktivt er det høye faglige nivået, som man finner både i administrasjonen og i standardiseringskomiteene. De 720 faglige ekspertene i komiteene utgjør et unikt faglig miljø, forteller Kristoffer Gjertsen.

Brenselsceller

Gjertsen vil i stillingen få ansvaret for flere fagfelt og er allerede i gang med å revitalisere NEKs arbeid med brenselsceller.

-En av mine første oppgaver er å starte opp komiteen for brenselsceller, NK 105. Bruken av brenselsceller blir stadig mer aktuelt innenfor tungtransport, skipsfart, landbruk og anleggsarbeid. Samtidig ser man også for seg at brenselsceller kan fungere som system for energilagring. Med Norges store oppmerksomhet rundt det grønne skifte er det viktig at vi er tilstede og kan påvirke det internasjonale standardiseringsarbeidet for brenselsceller, fortsetter Kristoffer.

Standarder for Forsvaret

Med sin bakgrunn fra Forsvaret vil Kristoffer også få et spesielt ansvar for å se på behovet for elektrotekniske standarder for Forsvaret og nød- og beredskapsetatene.

– Et felles behov for Forsvaret og beredskapsetatene er at utstyr og materiell må fungere som det skal uansett hvor og når det brukes. Dette kravet til pålitelighet er absolutt, og blir satt på prøve av vær, miljø og behovet for høy mobilitet.  I forhold til standardene for sivilt bruk kan det være behov for tilleggskrav, som tar hensyn til disse spesielle brukssituasjonene. Min plan er å etablere en standardiseringskomite for å se om det er behov for tilleggskrav til de ordinære standardene, avslutter Kristoffer Gjertsen.

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024

Hva skjer i 2024?

Dato
15.12.2023