Tilbake

NEK 400 Landbruk webinar

Det stilles store krav til elektriske anlegg i landbruket. I driftsbygninger er faren for brann stor i lys av støv og gassansamlinger. I den nye utgaven av NEK 400 Landbruk er kravene oppdatert i henhold til NEK 400:2018. Tredje november vil oppdateringene tas opp i et webinar.

El-anlegg i landbruket har gjennom de siste årene gjennomgått store endringer. Stadig flere funksjoner blir automatisert og gårdsdriften er avhengig av at det elektriske anlegget fungerer som det skal. Samtidig er det spesielt tøffe ytre påvirkninger i driftsbygninger. Syreholdige gasser, fukt, vann, støv, temperaturvariasjoner, høy energiflyt og brennbare omgivelser krever at det gjennomføres grundig prosjektering og fagmessig utførelse av el-anlegget. Dette er noe landbruket selv har viet stor oppmerksomhet, og NEK har siden 2012 hatt et fruktbart samarbeid med Landbrukets Brannvernkomite. Dette samarbeidet har resultert i NEK 400 Landbruk som behandler de spesielle hensynene man må ta som el-installatør i landbruksbygninger.

Landbruket er flinke til å ta i bruk nye elektrotekniske løsninger. Flere og flere tar i bruk driftsbygningenes store takflater til solcelleanlegg og blir sin egen kraftprodusent. Allikevel er det inne i driftsbygningene man ser de største endringene med bruk av roboter og automatisering. Dette stiller strenge krav til installatørens kompetanse slik at man har en riktig forståelse av standardens krav. Feil forståelse av kravene har for eksempel gitt store utfordringer med korrosjon på enkelte gårder.

NEK vil informere om viktige endringer i 2020 utgaven av NEK 400 Landbruk i webinar 3. november.

Les mer om webinaret.

NEK 400 Landbruk er lansert og kan kjøpes hos NEKs salgspartnere; Standard Online, Nelfo og Energi Norge.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Korrekt installasjon av elbillader 

Dato
08.03.2024

Lysstoffrørene er historie, hva skjer nå?

Dato
27.10.2023