Lansering av NEK 400 Landbruk:2020

Webinar 3. november 2020

Registrer deg nå

“NEK inviterer til lansering av NEK TS 400 Landbruk: 2020 – Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og
veksthus

Program

Åpne alle

Tirsdag 3. november 09:00-12:00

 • 09:00Velkommen
  Espen Masvik
  Espen Masvik, NEK Fagsjef

  Espen Masvik er administrativt ansvarlig for komite NK64 som har utarbeidet NEK TS 400 Landbruk og fagsjef.

 • 09:10Nyheter og endringer i NEK 400 Landbruk
  Dr. Ing Eirik Selvik, Selvik Elektro
  Eirik Selvik, NK64

  Eirik Selvik er mangeårig leder av NK64 og har ledet arbeidet med ny versjon av NEK400 Landbruk.

  Eirik vil ta oss gjennom viktige endringer og bakgrunnen for utviklingen av en egen spesifikasjon for landbruket.

 • 09:40Installasjon og Elkontroll i Landbruk – utfordringer og muligheter
  Jon Steinar Hanstad, Nelfo
  Jon Steinar Hanstad, Nelfo Teknisk direktør

  Jon-Steinar Hanstad er teknisk direktør i Nelfo.

  Mange av Nelfos medlemmer er engasjert i prosjekter i landbruket, både for installasjon og elkontroll.

  Hvilke muligheter ser Nelfo for videre vekst og samspillet mellom elkontroll og installasjon?

 • 10:05Mattilsynets nye holdforskrift og krav til bruk av NEK 400 Landbruk
  Johan Teige, Mattilsynet
  Johan Teige, Mattilsynet Senior adviser

  Mattilsynets holdforskrift har lenge vist til NEK 400 Landbruk som metode for utførelse av elektriske anlegg i landbruket.

  Hva er deres erfaringer og hva kommer i revidert forskrift?

 • 10:30Korrosjonsproblematikk på innredninger i driftsbygning
  Erik Stenumgaard, Fjøssystemer
  Erik Stenumgaard, Fjøssystemer Servicesjef

  Fjøssystemer er en av landets største leverandører av innredninger til landbruket. De har erfart ulike problemstillinger rundt korrosjon og utviklet en egen veileder og et eget produkt.

  Hva er deres løsning til problemet?

 • 10:55Frittstående solcelleinstallasjoner i landbruk
  Erik Løvmo, Suntrack Nordic as
  Erik Løvmo, Suntrack Nordic as Daglig leder

  Antallet solcelle-installasjoner i landbruket øker kraftig. Det gir også utfordringer ved at driftsbygninger blir utsatt for en ekstra brannrisiko.

  Suntrack Nordic har utviklet en løsning med solceller på stativ som følger solens ferd over himmelen og dermed løser de mange av utfordringene. Energiutbyttet øker også med rundt 60%.

 • 11:15Elkontroll og NEK 400 Landbruk – to svært effektive tiltak for redusering av brannrisiko
  Pål-Arne Oulie Leder Landbrukets Brannvernkomite
  Pål Arne Oulie, Landbrukets Brannvernkomite Fagsjef

  Landbrukets brannvernkomite kan vise til svært gode resultater etter lang tids hardt arbeid for bedre elsikkerhet i landbruket.

  Pål Arne vil ta oss gjennom hvordan de har benyttet både NEK400 Landbruk og Elkontroll som gode verktøy i dette arbeidet.

 • 11:45Avslutning og oppsummering
  Espen Masvik
  Espen Masvik, NEK Fagsjef

  Espen gjør en oppsummering og avslutning.

Registrering

Dato: 03.11 2020,  Adresse: Webinar,  Pris: Seminaravgift er satt til kr. 1.495,-. NEKs komitemedlemmer kr. 995,-. Prisene er eks. mva.
Studenter gratis, kontakt NEK for mer info.

For mer informasjon og flere praktiske detaljer se lenger ned på siden.

Praktiske detaljer

Webinar

Seminaret kjøres som et Microsoft Teams webinar

Tid og sted

Dato: 3. november 2020 09:00 – 12:00

Sted: Microsoft Teams / Web.
Lenke blir sendt til deltakerne senest en halv time før kursstart.

Seminaravgift

Pris: Seminaravgift er satt til kr. 1.495,-. NEKs komitemedlemmer kr. 995,-. Prisene er eks. mva.
Studenter gratis, kontakt NEK for mer info.

Ved avmelding senere enn 7 dager før konferansen belastes full kursavgift. Betalte plasser kan fritt benyttes av andre fra samme firma.

Målgruppe

Elektroinstallatører, leverandører av elektrisk utstyr og maskiner til landbruks og veksthusnæringen, bønder som skal bygge driftsbygninger, gartnerieiere som skal oppføre veksthus.

Kontakt oss

Har du spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med
Espen Masvik eller Arild Kjærnli.

 

Om seminaret

Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og veksthus

Trygge elektriske anlegg i driftsbygninger og
veksthus

Generelt

NEKs normkomite NK64 er nå klar med ny utgave av NEK 400 Landbruk. Den reviderte tekniske spesifikasjonen gir et høyere sikkerhets- og kvalitetsnivå. Økt elsikkerhet kan innebære noe høyere installasjonskostnader, men vil gi et el-anlegg med lavere risiko for brann, lavere vedlikeholdskostnader, høyere kvalitet, økt robusthet og med lengre forventet levetid.

Denne spesifikasjonen omhandler driftsbygninger i landbruket og i veksthusnæringen. Årlig registreres det mange branner i driftsbygninger som medfører at store verdier går tapt. I tillegg kommer den tunge belastningen for bonden eller gartnerieier, lidelser for husdyr og tap av produksjon.

Webinaret vil ta for seg endringer og nyheter i NEK400 Landbruk:2020 samt berøre noen av utfordringene som er håndtert i spesifikasjonen.

Disse kan du forvente å treffe

 • Fjøssystemer AS
 • Landbrukets Brannvernkomite
 • NEK
 • Nelfo
 • Suntrack Nordic as