Tilbake

Krav til installasjon av solcelleanlegg

Det er en vekst av solcelleanlegg i Norge. Kravene til solcelleanlegg i NEK 400 – Elektriske lavspenningsinstallasjoner ble derfor kraftig utvidet i siste utgave. Dette gir installatørene utvidede retningslinjer for å kunne ivareta elsikkerhet.

Solcelleanlegg er i vekst

Solcelleanlegg er i ferd med å bli en naturlig vurdering i prosjektering av nye bygg. Samtidig blir det stadig ettermontert solcelleanlegg i eksisterende bygningsmasse. Spesielt i bygninger med store takflater vil solceller gi god energiproduksjon. Vi ser også flere eksempler på at man bruker solceller integrert i byggematerialene (BIPV). Når man har med solceller som en integrert del av bygget gir dette også arkitektene spennende muligheter hvor energiproduksjon blir en del av det arkitektoniske utrykket.

-Solceller er den energiformen som vokser raskest i Norge. Det var derfor nødvendig å revidere og utvide NEK 400 ganske kraftig med tanke på dette. I siste utgave er derfor et helt kapitel, NEK 400 7-712, viet solcelleanlegg, forteller Espen Masvik, fagsjef lavspenning i NEK.

Spesifikke krav

Med solcelleanlegg får man nye problemstillinger for installasjon, utstyr og prosjektering enn med konvensjonell tilkobling til nettet. Det har derfor blitt inkludert flere spesifikke krav til solcelleanlegg i NEK 400 som tar for seg dette. Kravene til merking av anlegget har også blitt strengere. Det må komme tydelig fram at det er forsynt med solceller, og at DC siden kan være spenningsførende også etter frakobling. Uten denne merkingen kan det få fatale konsekvenser ved feilretting, brann eller installasjon i bygg med solcelleanlegg.

-Vi ser at det det er noe usikkerhet knyttet til installasjon av solcelleanlegg. Spørsmålene vi får gjelder ofte bruk av jordfeilbryter type B, kontakter og plassering av DC bryter. Solcelleanlegg skiller seg en del fra ordinære elanlegg. Det er viktig at installatører og prosjekterende setter seg inn i disse spesifikke kravene, sier Jon-Steinar Hanstad, teknisk direktør i Nelfo.

Tar hensyn til brannmannskap

Erfaringer, blant annet fra Tyskland, viser at de fleste brannene i solcelleanlegg starter som en følge av feil i kabling og tilkoblinger. Dersom installasjon gjennomføres korrekt vil det ikke være større fare for brann i solcelleanlegget enn i andre deler av bygget. En utfordring ved brann er at solcelleanlegget vil fortsatt produsere energi så lenge lyset faller på modulene. Brannmannskapet må derfor ta spesielle forholdsregler ved slokning av brann i bygg med solceller.

-Selv om brann ikke er mer vanlig i et bygg med solcelleanlegg blir konsekvensene annerledes. Vi har derfor samarbeidet tett med brannmyndighetene for å gjøre det så trygt som mulig. Blant annet har vi fått bistand i kravene til plassering av solcellepaneler. Nå tar plasseringen hensyn til brannmannskapets sikkerhet og arbeidsforhold, fortsetter Masvik.

Under webinaret Sol, energilagring og installasjon vil teknisk direktør i Nelfo, Jon-Steinar Hanstad, ta for seg kravene i NEK 400 til installasjon av solcelleanlegg.

Les mer om webinaret Sol, energilagring og installasjon.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400

Dato
15.05.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400

Dato
26.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024