Tilbake

Smart på Senja

Smart Senja er et prosjekt som skal utvikle fremtidens energisystem. Gjennom bruk av smarte styringssystemer, solcelleanlegg og energilagring vil man balanser nettet på en innovativ måte. Man slipper da kostbare investeringer i nettkapasitet og kan holde nettleien nede til glede for dagens og fremtidens Senjaværinger.

På Senja var man tidlig ute med vannkraft. Etter Edisons vellykkede åpning av verdens første vannkraftverk kom det neste på Senja bare 3 måneder senere. Den gang ble kraftproduksjonen brukt til belysning for Hamn Nikkelverk som holdt til på øya.

Senja trenger mer energi

I dag er Senja et samfunn i kraftig vekst hvor teknologi står sentralt. Avansert robotikk i etterbehandlingen av fisk er allerede på plass og det arbeides mot å få på plass en elektrisk fiskeflåte.  Både i produksjon og i de private husholdningene forventer man derfor at energiforbruket vil stige kraftig i årene framover. Det er isolert sett bra, men det skaper utfordringer for kraftnettet på øya. Senja ligger i enden av kraftnettet og en økning i kapasiteten vil kreve store investeringer for å kunne håndtere toppene i forbruk. Et alternativ til å investere i høyere nettkapasitet er å balansere nettet bedre.

Smart Senja

Prosjektet Smart Senja har derfor blitt opprettet for å utvikle fremtidens energisystem. Sentralt står balansering av nettet slik at man får en tilfredsstillende energiforsyning, men samtidig unngå store investeringer i forsyningsnettet slik at nettleien fortsatt vil være lav. Det anses at dette vil være essensielt for å kunne være attraktive for videre ekspansjon og vekst. Med på prosjektet er både Universitetet i Tromsø, lokalt næringsliv, nettselskap og internasjonale samarbeidspartnere.

Smarte styringssystemer

Sentralt i fremtidens energisystem slik det utformes på Senja er smarte styringssystemer. Med et smart styringssystem vil man få gode prognoser på forbruk og kan beregne nødvendig produksjon. Det vil også være mulig å styre lastene slik at de brukes der det er nødvendig. Om man senker varmekablene med noen grader når beboerne er på arbeid kan denne kraften brukes i næringsvirksomhet.

Lagre energi

Store energilagre i form av batterier skal installeres i distribusjonsnettet. Disse lagrene får tilført energi når det er ledig kapasitet. Batteriene vil levere effekt tilbake til nettet når det er behov.  På den måten vil man få en flatere overføring av kraft gjennom døgnet.

Solcelleanlegg

På Senja ønsker man også å øke den lokale produksjonen av fornybar energi. Det finnes allerede et vannkraftverk på Senja, men videre ekspansjon er ikke mulig. Man har derfor valgt å konsentrere seg om solcelleanlegg. En av utfordringene med kraftproduksjon basert på naturkrefter er at produksjon og forbruk ikke henger sammen. Mye av energien går derfor til spille. Med energilagre vil dette minimere utfordringen og man kan ta vare på en mye større del av produksjonen for fremtidig bruk.

Smart Senja er i dag et lokalt prosjekt. Imidlertid er det ventet at vi gjennom prosjektet vil se konturene av vårt fremtidige kraftsystem.

Under webinaret Sol, energilagring og installasjon vil doktorgradsstipendiat Odin Foldvik Eikeland ta oss gjennom de mange innovative løsningene vi finner i fremtidens energisystem på Senja.

Les mer om webinaret Sol, energilagring og installasjon

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Gratis veileder om ikke-elektriske tennkilder i Ex-områder

Dato
07.06.2024

Bli med NEK til Young Professionals i Edinburgh

Dato
06.06.2024

Hydrogentog  – utvikling i full fart

Dato
06.06.2024