Tilbake

Webinar om Elektroinstallatørprøven

Energi Norge administrerer Elektroinstallatørprøven på vegne av DSB. I dag er det behov for en økning av antall installatører. Energi Norge arrangerer derfor et webinar for å gi mer informasjon og kunnskap om prøven.

Prøve i elsikkerhet

To ganger i året arrangeres Elektroinstallatørprøven. Prøven er et springbrett for å starte egen installatørvirksomhet eller ta rollen som faglig ansvarlig. Det er Energi Norge som administrerer prøven på vegne av DSB. Kravene er gitt av DSB gjennom forskriften FEK og det viktigste elementet er elsikkerhet. Basis for Elektroinstallatørprøven er derfor lover, forskrifter og normer.

-Selv om standarder er sentralt i installatørens hverdag er ikke eksamen en prøve i å slå opp i NEK 400 eller andre normer. Elektroinstallatørprøven er først og fremst en prøve i elsikkerhet. Det viktige er at man kan finne fram til riktige bestemmelser og standardenes krav. Som fagansvarlig skal man være trygg på at løsningene man velger gir tilfredsstillende elsikkerhet, forteller Thor Egil Johansen, rådgiver i Energi Norge.

Vi trenger flere installatører

Selv om det i dag finnes en rekke sertifiserte installatører er det stadig behov for flere. Elektrifiseringen av Norge gjør at det stadig blir nye, oppgraderte og utvidede elanlegg. Med en voksende arbeidsmengde kan man tenke seg at installatøren vil bli en flaskehals om ikke flere søker og består eksamen.

-Det er en mangel på installatører i dag. Selv om det årlig er mer enn 250 personer som avlegger eksamen vil vi gjerne at flere søker. Vi arrangerer derfor et webinar som vil gi nyttig informasjon både til de som vurderer å søke om godkjenning og de som skal ta prøven forteller Bjørnar Brattbakk, rådgiver i Energi Norge.

Webinar

Webinaret vil ta for seg noen av de mest sentrale emnene ved Elektroinstallatørprøven:

  • Hvilke krav stilles til virksomhetene
  • Informasjon om søkeprosessen
  • Oppbygging og gjennomføring av prøven
  • Erfaring med prøvens innretning
  • Kvalifikasjonskravene for å kunne avlegge prøven, teoretisk- og praktisk utdanning.

Mer informasjon og påmelding til webinaret!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Fremtidens kraftforsyning for forsvar og beredskap 

Dato
28.11.2023

Hva er en tolkning av standarder?

Dato
18.10.2023

Jordfeilstrømmens veier er uransakelige 

Dato
10.10.2023