Tilbake

Ny leder av elbil-komiteen NK 69 vil ta det neste steget

Nylig ble Jan Tore Gjøby valgt til leder av NK 69 eller elbilkomiteen som den også kalles. Komiteen sørger for gode standarder for elsikkerhet og kostnadseffektive løsninger. Nå ønsker Gjøby å ta det neste steget for lading av elektriske kjøretøy.

Lading av elbil

Andelen av el-biler i Norge er uten sidestykke i verdenssammenheng. Det finnes i dag mer enn 400.000 biler som kobles til ladeanlegg og utviklingen fortsetter i samme tempo. I dag er 50 % av alle nye biler som selges rene elbiler. Legger vi til hybrid-bilene blir andelen hele 70%.

NK 69 – Elektriske kjøretøy for offentlig veg med ladeinfrastruktur

En viktig forutsetning for utviklingen er mulighetene til å lade bilene. I løpet av de siste årene har antall hurtigladestasjoner, private ladere samt større ladeanlegg i borettslag og sameier vokst dramatisk. Det er vanskelig å se for seg dette tempoet uten standarder som tar vare på elsikkerheten og gir kostnadseffektive løsninger. NEK sin elbilkomite, NK 69, har ansvaret for standardisering av ladeanlegg for elektriske kjøretøy.

Ny leder

Jan Tore Gjøby, leder av NK 69

Jan Tore Gjøby har nylig blitt valgt til leder av elbilkomiteen. Han er elektroingeniør, og har en unik kompetanse og erfaring innenfor ladeanlegg til elbil. Han har vært ledende i arbeidet med hurtigladestasjoner, vært med å starte opp Fortum Charge & Drive og Ionity. I dag arbeider han i eMobility Norway med design av smarte ladeanlegg hvor gode løsninger for borettslag og sameier har spesielt fokus.

-Framtiden er her allerede og utviklingen vil akselerere videre. Et større og større antall biler kobles til strømnettet og skaper både utfordringer og spennende muligheter. Det er viktig at Norge tar en aktiv rolle i arbeidet med funksjonalitet og integrasjon av morgendagens ladesystem. Det er ikke nok å sørge for gode ladeløsninger som ivaretar sikkerhet og funksjonalitet lokalt. Vi må også skape gode standarder og systemer for å styre ladeanleggene på et høyere nivå. På den måten kan de elektriske kjøretøyene bli en ressurs i strømnettet, ikke en utfordring forteller Jan Tore Gjøby, nybakt leder av NK 69.

Veien videre for elbilkomiteen

Foreløpig har vi sett den største utviklingen innenfor privatbiler og mindre varebiler. Nå har turen kommet til de større nyttekjøretøyene. Norske elektrotekniske standarder baserer seg på internasjonale utgivelser. Elbilkomiteen arbeider derfor tett opp mot de internasjonale ekspertene i IEC og det europeiske standardiseringsorganet CENELEC for å fremme norske interesser. Norges særstilling for elbiler blir lagt merke til og Norges erfaringer er viktige innspill i arbeidet.

– Jeg ønsker å ta NEK/NK69 videre inn i den elektriske framtiden og gi Norge en tydelig røst i det internasjonale standardiseringsarbeidet for elektrifisering av veitransporten. Ved å utnytte våre kunnskap og unike posisjon kan vi både bidra til en bærekraftig global elektrifisering og lokal verdiskapning. NEK/NK69s medlemmer er i dag en god samling spesialister fagområdet, men vi ønsker å bli flere for en bredere forankring av beslutninger. Vi skal derfor arbeide for å bli flere medlemmer i tiden som kommer og anbefaler at interesserte melder seg, avslutter Gjøby.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Utfordringer og løsninger for elektrisk samferdsel

Dato
22.03.2024

Standard for maritime brenselceller

Dato
19.10.2023

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023