Tilbake

Enova og NEK utvider samarbeidet om samferdsel

NEK og Enova etablerte Landstrømsforum sammen i 2017. Nå har organisasjonene inngått en ny rammeavtale som skal sikre arbeidet med standardisering av el-transport fram til 2025.

Ruter - Redink

Finansiering gir forutsigbarhet

Samarbeidet mellom NEK og Enova startet i 2017 med etableringen av Landstrømsforum. I dag teller Landstrømsforum 140 medlemmer fra miljøorganisasjoner, havner, rederier, nettselskap og leverandørindustrien.  Gjennom arbeidsgrupper finner man løsninger, som legger forholdene til rette for en elektrifisering av skipsfarten. Nå har Enova og NEK signert en ny rammeavtale som sikrer driften av både Landstrømsforum og nye aktiviteter for elektrifisering av landbasert transport fram til 2025.

– Vi er svært godt fornøyde med den nye avtalen og vil berømme Enova for deres bidrag til arbeidet. Skal vi sikre god samfunnsøkonomi mener vi at dette tiltaket er minst like viktig som investeringene i infrastrukturen, sier forumsleder Arild Røed.

Norge i førersetet for landstrøm

Norge ligger langt foran andre land i etableringen av landstrømforsyning. Standardiserte løsninger kan derfor utarbeides nasjonalt. Samtidig jobbes det hardt for at de valgte løsningene blir implementert i internasjonale standarder. Dette vil bidra til at fartøy fra andre nasjoner kan koble seg til landstrøm i Norge. Samtidig kan det danne grunnlag for at norsk teknologi kan eksporteres til andre land.

-Det er en forutsetning for å lykkes med elektrifisering av kystfarten at den baseres på standarder som en samlet bransje er enige i. Med standarder vil aktørene vite hvilke løsninger de skal velge for å fungere på bred basis. Det er vanskelig å se at dette kan skje like raskt uten Landstrømsforum, sier Stein Iver Koi, bransjesjef – Elektro og energi i Norsk Industri

Nytt arbeidsprogram

Erfaringene med Landstrømsforum gjør at man har mulighet til å inkludere landbasert transport i arbeidsprogrammet. Arbeidsprogrammet vil derfor bli utvidet til å gjelde standardiserte løsninger for hele transportsektoren. I dette vil man beskrive forslag til aktiviteter som er godkjent, hvilke som er i arbeid og hva som er publisert. Aktørene i transportsektoren kan da raskt få oversikt over status i arbeidet, og kan forholde seg til beslutningene som er gjort. Samtidig vil man få større transparens og nye deltakere ser lettere hvilke arbeidsgrupper de bør delta i for å ivareta egne interesser.

-Enova investerer betydelige beløp på infrastruktur i transportsektoren. Vi forventer et økende behov for elektrisk infrastruktur både til lands og til vanns. Standardisering bidrar til at investeringene blir mest mulig optimale for samfunnet og vil sikre bred bruk. Enova vil oppfordre aktørene i bransjen til å delta i standardiseringsaktivitetene for el-transport, sier Reidun Svarva, forretningsutvikler transport i Enova.

Meld din interesse for å delta i arbeidet til arild.roed@nek.no

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Høring for beredskapsstandarden NEK 801 

Dato
20.06.2024

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024
Solcelleanlegg

NEK er på jakt etter fagansvarlig for fornybar energi

Dato
19.06.2024