Tilbake

Elektro, maskin- og cybersikkerhet hånd i hånd!

Bygging, ombygging og installasjon av elektriske maskiner er underlagt EUs regelverk. I en tid hvor maskiner blir stadig mer avanserte er det viktig å velge riktig metode for bygging og installasjon og holde seg innenfor regelverket. Samtidig skjer det en rivende utvikling som gjør at maskinene ikke lenger bare er mekaniske, men også kan ha avanserte kommunikasjonsløsninger. Dette stiller derfor strenge krav også til cybersikkerhet.

Elektriske maskiner omgir oss overalt enten vi kjører i en tunnel, jobber med produksjon eller sitter på kontor. Er det bevegelige deler i en elektrisk innretning er det en maskin. Sikkerhet ved bruk, installasjon og bygging av maskiner er viet stor oppmerksomhet hos EU-kommisjonen. De har derfor laget Maskindirektivet som Norge er forpliktet til å følge gjennom EØS-avtalen. Dersom man ikke oppfyller bestemmelsene i dette direktivet kan man ende opp med et mye større ansvar enn man ønsker. Et ansvar som kan bli svært dyrt.  

 Metoden for å oppfylle direktivene 

Standarden NEK EN 60204-1 Maskinsikkerhet oppfyller spesifikke sikkerhetskrav i både Maskindirektivet og Lavspenningsdirektivet da denne er godkjent (harmonisert) av EU kommisjonen. Normen er derfor en “verktøykasse” som gjør det enkelt å oppfylle krav til elektriske installasjoner av maskiner på en enkel måte. Ved å utføre arbeidet etter NEK EN 60204-1 er man sikret at man holder seg innenfor regelverket ikke bare i Norge, men faktisk i hele EU/EØS-området 

Maskinsikkerhet i endring 

Det skjer stadig en rivende teknologisk utvikling innenfor elektriske maskiner. Spesielt innenfor motorstyring, elektroniske styresystemer og sensorteknologi har det de siste årene nærmest skjedd en revolusjon 

 -Maskiner blir stadig mer komplekse og moderne maskiner inneholder ofte avanserte kommunikasjonsteknologi. Er maskinen tilgjengelig på world wide web så er den også utsatt for Cyberkriminalitet .  I 2019 ble som kjent Hydro utsatt for et ransomwareangrep (løsepengevirus). Angrepet ble kombinert med et angrep mot Activ Directory (AD) – Microsofts bruker og påloggingssystem. Dette angrepet anslås å ha kostet Hydro flere hundre millioner kroner. Cybersikkerhet er derfor noe man må ta på alvor og bør betraktes som en del av risikovurderingen for maskinsikkerhet, forteller Trond Salater, fagsjef i NEK.  

En elektrisk installasjon er ikke en elektrisk installasjon 

Innenfor elektroteknisk bransje har myndighetene gitt ulike bestemmelser for installasjoner avhengig av type installasjon. Det er derfor utviklet ulike standarder som representerer en metode for å oppfylle bestemmelsene. 

 Det er viktig at man bruker riktige standard. Bruker man for eksempel kravene i NEK 400 på elektriske maskiner har man bare ivaretatt 20 – 30 prosent av det som er nødvendige vurderinger. Dersom det skjer en skade eller ulykke vil myndighetene se på risikovurderingen. Er denne bare foretatt på bakgrunn av feil standard kan man både få bøter og bli erstatningspliktig. Ved grove tilfeller vil man bli gjenstand for politietterforskning og kan stå foran en tiltale. Ved bygging, modifisering og installasjon av maskiner er bare NEK EN 60204-1 Maskinsikkerhet Elektrisk utstyr på maskiner god latin, avslutter Salater. 

For å belyse problemstillinger knyttet til elektro og maskinsikkerhet arrangerer NEK seminar i Bergen 5. mars og i Oslo 26. mars. Her vil myndighetskrav, cybersikkerhet, standarder og caser stå på agendaen.  

 Les mer om seminar i Bergen og meld deg på! 

 Les mer om seminar i Oslo og meld deg på! 

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400

Dato
15.05.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400

Dato
26.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024