Tilbake

Kraftsystemet blir digitalt

Digitaliseringen har for alvor tatt til i kraftsektoren. Både hos de enkelte nettselskap og i Energi Norge er det satt i gang store initiativ. Samlet vil dette gi kunder bedre produkter samtidig som prosesser og informasjonsflyt automatiseres. 11. mars vil NEK ta opp dette i konferansen Det Digitale Kraftsystemet.

Det finnes over 20.000 standarder

For å belyse utfordringer og muligheter arrangerer NEK konferansen Det Digitale Kraftsystemet 2020 11. mars i Oslo. Sist denne konferansen ble arrangert var i 2018 og det er nå på tide å gjenta suksessen. Målsetningen med konferansen er å gi både inspirasjon og ny kunnskap som vil være nyttig digitaliseringens fremtidige faser. 

Lær av Vattenfall

Å lære av hva andre har gjort ofte en smart strategi når man skal foreta store endringer. Vi har derfor fått Anders Johnsson fra Vattenfall til å fortelle om det svenske digitale kraftsystemet. Anders har lang erfaring fra Vattenfall hvor han har vært ansvarlig for mange av prosessene i selskapets digitalisering.  

Caser

Under konferansen vil vi presentere caser fra Statnett, Hafslund Nett og Glitre Energinett, som vil ta for seg noen av de problemstillingene og gevinstene man har erfart med digitaliseringen. 

Digin

Sentralt i dagens digitalisering av kraftsystemet er DIGIN prosjektet. Prosjekteier er Energi Norge og Martin Hviid Nilsen vil presentere dette uhyre viktige prosjektet for det norske kraftsystemet. Resultatet av prosjektet vil kunne berøre alle aktører innenfor kraftsektoren. 

Sikkerhet i det det digitale kraftsystemet

Sikkerhet er alltid et tema når man snakker om digitalisering. Mulighetene for å utnytte systemet enten det er feil bruk av persondata eller cyber kriminalitet er store. Vi tar derfor opp både cyber security og personvern under Det Digitale Kraftsystemet. 

Den digitale nettstasjon

En viktig del av det digitale kraftsystemet er nettstasjonen. Vi vil derfor få presentasjoner fra Statnett og Sintef som vil ta opp problemstillinger knyttet til nettopp dette. NVE vil til slutt dele informasjon om hvordan prosesser rundt kraftsystemutredninger og andre samhandlings-aktiviteter med regulator ønskes automatisert og effektivisert gjennom det pågående digitaliseringsarbeidet. 

Du kan lese mer om programmet og melde deg på her. 

 

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Teknisk dokumentasjon som skaper forståelse

Dato
19.03.2024

Digitalisering - nødvendig for å lykkes med havvind

Dato
17.10.2023