Tilbake

IoT leder er på plass

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) etablerte våren 2019 en egen komite for IoT. Denne komiteen er nå godt i gang med standardiseringsarbeidet. Nylig valgte komitemedlemmene Asbjørn Hovstø til leder av komiteen.

NEK startet opp sitt arbeid med å bidra til standardiseringen av Internet of Things tidlig i 2019. Startskuddet var etablering av en egen IoT komite. IEC og ISO har gått sammen om å etablere en felles standardiseringskomite, JTC 1/SC 41, og den norske komiteen arbeider tett opp mot denne.  Komiteens viktigste oppgave er å samle norske interesser og melde dette inn i det internasjonale arbeidet. På denne måten vil man kunne påvirke standardiseringen til beste for Norge og norsk næringsliv. 

Etter lansering av det nye initiativet fra NEK ble det umiddelbart stor interesse for arbeidet, og antall deltaker har steget i rekord tempo. Nå har Asbjørn Hovstø blitt valgt til leder av IoT-komiteen, eller NK JTC 1/SC 41 som er det offisielle navnet. Valget av leder har ble gjort av medlemmene i IoT-komiteen. 

-Vi er glad for at Asbjørn Hovstø ble valgt og takket ja til denne oppgaven. Han har mer enn 40 års erfaring innenfor IKT og rådgivning, og lang fartstid fra standardisering. Blant annet har han vært sterkt engasjert i arbeidet med informasjonssikkerhet, intelligent transport og sensor networks i IEC. Med Asbjørn i lederrollen vil arbeidet med Internt of Things være i de beste hender, sier Christer Varan som er fagsjef i NEK. 

Etter IT-utdannelse ved Universitet i Agder har Asbjørn hatt en rekke roller innenfor IT og prosjektledelse. I dag arbeider han for Hafenstrøm AS og er ansvarlig for prosjektledelse og utvikling av prosjekter. Ett av prosjektene han leder er GIFT, som er et EU støttet prosjekt for å få en grønnere energi på Europas øyer. Vicinity er et annet EUprosjekt som Hovstø har ansvaret for. Dette prosjektet arbeider med å koble sammen IoT infrastruktur og smarte objekter. 

Les mer om NEKs IoT arbeid. 

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Kunstig intelligens - en del av hverdagen

Dato
12.04.2024

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023