Tilbake

Sikre installasjoner av batterier og energilagring!

Energilagring installeres nå i stadig flere bygg. De mange installasjonene setter nye krav til installatøren. Gjennom bruk av standarder vil man sikre trygge installasjoner og sikker drift.

Batterier og batterilagring

Batterier og energilagring installeres i stadig flere bygg. Det er særlig Litium-Ion batteriene som nå befester sin stilling og overtar for bly-syre. Prisen på disse batteriene har i løpet av en 10 årsperiode falt med mer enn 80 %, og det er forventet at de fortsatt skal nedover.

Energilagring er spesielt ettertraktet for næringsbygg med egen produksjon og høylastperioder. Oslo Kommune er en av aktørene som har ambisiøse målsetninger for bedre miljø og klima. Et av midlene de har tatt i bruk er solcelleanlegg med energilagring. Bislett Stadion er et eksempel, hvor det 1100 m2 store solcelleanlegget vil produsere 150.000 kWh per år. Med bruk av energilagring og styringssystemer lagrer de elektrisiteten fra perioder med overproduksjon og bruker dette i perioder hvor energiforbruket er stort. For eksempel under store idrettsarrangement. Batterianlegget på 109 kWh er også tilpasset slik at det kan brukes som reservekraft ved strømbrudd.

De mange installasjonene av batterianlegg gir også nye krav til installatørene. Både sikker installasjon og drift av energilagringssystemene vil være områder som krever ekstra oppmerksomhet i tiden framover.

-Det er viktig for alle parter at installasjonene sikres gjennom bruk av anerkjente internasjonale standarder. Sentrale parter i denne sammenheng er bygningseier, installatør, nettselskap, leverandører og publikum. Den norske speilkomiteen NK 21/120 for batterier og energilagring har fått økt oppmerksomhet, og vi merker at etterspørselen etter relevante standarder øker sier fagsjef Lars Ihler hos NEK.

NEK arrangerer 8. oktober i Lilleakerveien 8 et seminar om Batteri- og energilagringsinstallasjoner. Her vil du blant annet møte Eli Grimsby, som vil fortelle om Oslo Kommunes satsning på energilagring, og du får høre mer om tunnelinstallasjoner og maritime installasjoner.

Les mer om program og påmelding!

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Overspenning – en trussel for smarte installasjoner

Dato
16.05.2023
Hvordan står det til med Cybersikkerheten i din virksomhet?

Cybersikkerhet - handling nå!

Dato
14.05.2023

Nordic Young Professional - en gratis workshop for unge ingeniører!

Dato
20.04.2023