Tilbake

Sterk vekst i NEKs komiteer

2018 var et godt år for NEK – også hva gjelder rekruttering til standardiseringsarbeid. Man feiret «all time high» med en vekst i rekruttering på hele 8%. Få i NEK trodde man skulle toppe dette i kommende år. Dette viser seg å være en feilantakelse. Allerede ved utgangen av mai 2019 har man gjort alle påstander til skamme med en netto vekst i komiteengasjement på 7,5%.

Komitemøte i NK 301 - Tilknytningspunkt for elnett og ekomnett
Arild Kjærnli

Dermed ligger man an til å slå fjorårets rekordresultat ettertrykkelig. Hva er årsaken til at norske eksperter strømmer til NEKs komiteer?

-Jeg tror stadig flere næringslivsledere ser den strategiske verdien i å delta på vår arena. Det gir dem tilgang til et unikt nettverk, de kan påvirke egne rammebetingelser og ikke minst være forberedt på hva som kommer rundt neste sving, sier Adm. direktør Leif T. Aanensen i NEK.

Utvikling og markedsadgang

Aanensen påpeker at alle som driver produktutvikling innen elektrisk utstyr eller systemer, før eller siden må forholde seg til NEKs portefølje av standarder. Han viser til at det elektrotekniske området er gjennomregulert av forordninger, direktiver og forskrifter på grunn av sikkerhetsrisikoen feil kan medføre. Denne reguleringen baserer seg på referanse til standard, hvilket samtidig innebærer at disse i praksis er en del av reguleringen.

-Standardene er nøkkelen til markedsadgang. De er ikke en del av regelverket, men blir vist til som en foretrukket metode for etterlevelse av bestemmelsene. Dermed gir standardene en forutsigbarhet om hvilket nivå myndighetene vil anerkjenne, forteller Aanensen.

Han mener at det en stor fordel å være med i de tekniske komiteene. Det handler om å sitte rundt bordet hvor ulike interessenter er representert, hvor rammebetingelsene avgjøres og kan påvirkes.

Systematisk arbeid gir frukter

NEK har sammen med komiteene arbeidet systematisk med rekruttering de siste 5-6 årene. Aanensen mener at det er dette arbeidet som nå bærer frukter. Han mener at det handler om å være markedsrelevant og aktuell.

-Rekruteringen skjer i hovedsak i komiteene vi gir oppmerksomhet. Dette er samtidig områder våre styrende organer har pekt ut som prioriterte områder. Slik sett reflekterer vi det som er viktig for norsk næringsliv, hevder Aanensen.

Trenger flere kvinner

Oversikt over nye medlemmer viser en tydelig profil på hvem som søker til komiteene.

-Nye medlemmer er i stor grad menn mellom 30-50 år. Jeg skulle så gjerne hatt tak i flere fra den andre halvparten av befolkningen, nemlig kvinnene. Vi vet at de er der ute, men for få finner dessverre veien til vår verden, fortsetter Aanensen.

Aanensen kan fortelle at andel kvinner ligger helt ned i 10-15 % i mange av komiteene, et tall han er langt fra fornøyd med.

Les mer om komitearbeid.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400

Dato
15.05.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400

Dato
26.04.2024

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024