Tilbake

Enorm interesse for Internet of Things

Norsk Elektroteknisk Komite (NEK) gjennomførte sitt Internet of Things seminar til enorm interesse. Dyktige foredragsholdere fra Telenor, Forbrukerrådet, Cisco, Halden Kommune og NEK gjorde seminaret til et engasjerende og informativt arrangement.

Salen var fullsatt under NEKs IoT seminar
Tore Halvorsen

4. april gikk NEK Internett of Things seminar av stabelen. På forhånd hadde det vært en enorm interesse og allerede etter få dager måtte man bytte lokaler Høyres Hus. Totalt var det mer enn 150 påmeldte til dette formiddags-seminaret.

-Vi er meget godt fornøyd med seminaret. Det var svært gode foredragsholdere som tok opp sentrale og interessante tema. At Internet of Things er et av de store interesseområdene om dagen vitner ikke minst en helt fullsatt sal på dette seminaret om; forteller Christer Varan

Sikkerhet og sviktende tillit hos forbruker til IoT

Aillo Ravna fra Forbrukerrådet presenterte noen av de utfordringene man står overfor som forbruker når stadig flere ting blir en del av internettet, og viste til flere eksempler hvor sikkerheten var på et uakseptabelt nivå. Sikkerhet er et område som kan bli lidende når konkurransesituasjonen tvinger produsentene til å holde lav pris, og være raskt ute i markedet med nye produkter. Dette har konsekvenser for forbrukerne og 74 % er bekymret for sikkerhet og personvern i IoT.

Har produktet en ledning eller batteri blir det til slutt en del av Interne of Things hevdet Nils Roald fra Cisco Systems Norway. Den store veksten gjør at hackerne nå har mange flere endepunkter å angripe. Samtidig gjør den store mengden av endepunkter det  vanskeligere å sikre – blant annet på grunn av knapphet på ressurser. Får hackerne først innpass i infrastrukturen kan det føre til alt fra store ødeleggelser til manipulering av data eller spionasje.

Nettverkene til Internet of Things

Telenor var representert ved Natalie Fogle og Jan Petter Torgersrud. Selskapet har implementert NB-IoT og LTE-M, som er spesielt tilpasset IoT. I disse nettverkene, hvor datamengden ikke er stor, kan sensorene arbeide i flere år på batteridrift. Dekningen til disse nettene gjør at det nå blir flere enheter som kan koble seg på. Det er dyptrekkende dekning, og man når inn i kjellere og andre områder som tidligere har vært vanskelig tilgjengelig med mobilnett. Disse IoT nettene er basert på 4G nettet.

Telenor snakket videre om at siloene mellom menneske-genererte data, maskin-genererte data og teknologiske styresystemer for produksjon er i ferd med å viskes ut. Sikkerhet rundt tingene står i høysetet og stikkord er identitet og tilgangskontroll. Å garantere sikker sammenkobling mellom alle disse teknologiene blir et stadig mer sentralt emne.

Halden Kommune – en smart city  

Halden er en foregangskommune innen Internet of Things. Teknologien brukes til å styre flere av kommunens oppgaver og det resulterer både i et bedre tilbud til kommunens innbyggere, men også en bedre utnyttelse av ressursene. Martin Vik fra Halden kunne også vise at kommunen er innovativ. Ved bruk av IoT, en mini-turbin og batterier har man laget en vannmåler som ikke bare lar innbyggerne får større innflytelse på vannforbruket, men er også selvforsynt med elektrisk kraft.

Standardisering

NEK har startet arbeidet med å bygge opp en standardiserings-komite som skal ivareta norske interesser i det internasjonale standardiseringsarbeidet på IoT. Mange har meldt seg som medlemmer i komiteen, men det er fortsatt mulighet for å kunne delta i dette arbeidet. Ønsker man å sette et stort foravtrykk er dette den rette arenaen.

-Uten standardisering vil ikke IoT fungere. Alle tingene som skal kommunisere må ha et felles språk på tvers av produsenter. Samtidig er sikkerhet utrolig viktig, noe som blir adressert i dette arbeidet. NEK vil gjerne ha med flere norske deltakere i dette arbeidet, så det er nå muligheten for å kunne påvirke de internasjonale standardene for IoT; avslutter Christer Varan.

Les mer om IoT standardisering.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

NEK 703 gir krav for å ivareta miljøet ved drift av datasentre

Dato
16.05.2024

Ny NEK 700 - Informasjonsteknologi lanseres

Dato
16.05.2024

Besøk NEK på Eliaden 28-30 mai!

Dato
16.05.2024