Tilbake

Høysesong for lyn og torden!

Hvert år er det 120.000 lynnedslag i Norge. De enorme kreftene kan medføre store skader og forsikringsselskapene betaler årlig ut mer enn 200 millioner i erstatning for lynskader. Det finnes imidlertid løsninger som kan begrense disse skadene kraftig.

Adobe Stock

I Norge er sommeren høysesong for lyn og torden. Selv om lynet kan være et vakkert og fascinerende syn, kan det også virke skremmende der det følges av buldrende torden. I tidligere tider ble lynets opprinnelse forklart innenfor mytologien og grekernes Zevs, romernes Jupiter og ikke minst nordiske Tor har fått æren for dannelsen av lyn. Det var ikke før på 1750 tallet at man klarte å underbygge at lyn er av elektrisk natur.

Tordenvær oppstår når det er kraftige vertikale luftstrømmer i skylaget. Dette medfører at vanndamp avkjøles og omdannes til vanndråper eller iskrystaller. Disse fører med seg elektrisk ladede partikler slik at positiv og negativ elektrisitet blir adskilt. Det vil da være positiv energi i toppen av skylaget og negativ energi i basen på skylaget. Som følge av dette kan spenningen mellom to steder bli så kraftig at vi får et elektrisk overslag. Det blir da sendt et skred av elektroner mot bakken og når dette treffer får vi en utladning som skjer under utsendelse av et kraftig, intenst lys, som vi kjenner som lyn. Dette skjer i løpet av mikrosekunder og utløser energi på linje med en Hiroshima bombe, men i ekstreme tilfeller kan energimengden bli opptil hundre ganger større. Det er bare en liten del av denne kraften som blir omdannet til lys. Det meste av energien følger gnisten som elektrisk strøm og varmer opp luften til 28.000 celsius. Denne plutselige oppvarmingen medfører at luften utvider seg og vi får et kraftig smell.  Når dette smellet reflekteres mellom bakke og sky får vi torden.

I løpet av et normalt år kan vi forvente 110 – 120.000 lynnedslag i Norge, men i ekstreme år kan man nesten doble dette. Disse lynnedslagene forårsaker en rekke skader og forsikringsselskapene utbetaler årlig mer enn 200 millioner for lyn relaterte skader. Et gjennomsnittlig lynnedslag har 20 – 30.000 ampere. Ikke rart at elektronikk og annet fintfølende elektrisk utstyr bokstavelig talt kan få seg en smell. I en privat husstand vil et overspenningsvern ta vekk risikoen rundt et lynnedslag. For et næringsbygg bør man foreta en risikovurdering for finne riktige løsninger. For mange næringsbygg er det behov for kraftig lut og et lynvernanlegg er eneste farbare vei for å unngå skader på bygg og utstyr. Det er også innenfor næring man kan regne med at de immaterielle skadene er størst. Kostnadene ved tapt informasjon, nedetid på data-anlegg og medarbeidere som ikke kan få utført jobben sin kan fort bli høyere enn de rent materielle.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 4

Dato
19.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 3

Dato
04.06.2024