Tilbake

Smart elektrisk utstyr – smarte installasjoner?

Om man skal tro produsentene vil elektrisk utstyr som kommer på markedet de nærmeste årene så vil det være talestyring som gjelder. Det var langt mellom produktene som ikke hadde støtte for enten Google Assistant, Amazon Alexa eller Apples Homepod. I tillegg til talestyring kunne man få kamerasystemer som analyserte deg både i synlig-, infrarød og ultrafiolett lys – alt for å vurdere hvilken stemning du til enhver tid er i.

"Snakk til meg..."

CES 2018, Las Vegas: Verden er ikke så enkel som den engang var, med enkle vippebrytere som skrur lyset av eller på. Ei heller å stille varmeovnen inn på en fast temperatur. Brukeren skal lyttes til, måles og vurderes. På den bakgrunn vurderer maskinintelligensen hva som er rette sammensetning på farger i lyset, riktig temperatur og lydnivå på høyttalerne.

Samarbeid

Produsentene av elektrisk utstyr har tydeligvis forstått at å selge et elektrisk utstyr som ikke er koblet opp og som ikke forstår daglig tale, ikke er liv laga i årene som kommer. Derfor velger de å inngå samarbeid med selskaper som kan dette med tale og kommunikasjon best.

Partnerskapet sikrer at leverandøren kommer inn i godt selskap sammen med mange andre anerkjente leverandører. Den lille logoen fra samarbeidsparten forteller kjøperen at her er det en leverandør som har skjønt det. De er allerede vant til en verden med Google Assistant og tilsvarende tjenester.

Hvordan vil dette påvirke norske elektriske installasjoner?

Markedet vil flommes over av produkter som styres av alt annet enn en vippe-bryter. I stor grad kan brukeren selv ta saken i egne hender og systematisk skifte ut gammelt utstyr. En stor del av utstyret er kun forutsatt å plugges inn i nærmeste stikkontakt, logges på nettverket og så er du i gang. Første generasjons utstyr innen nevnte kategori har vært på markedet i flere år. Disse er basert på styring og kontroll via «app’er».

NEK så ikke noen som dro frem mobiltelefonen for å styre de elektriske apparatene, i år var det det kun talestyring som telte. Dessuten var det ingen som vi observerte som hadde valgt proprietære talestyringssystem. Tvert imot så flagget de veldig tydelig hvem som var partneren som ivaretok det.

Når kommer dette på det norske markedet?

Norge ser ut til å stå høyt oppe på listen når det gjelder introduksjon av de nye produktene. Etterhvert som plattformene til Google, Amazon og Apple støtter norsk språk fullt ut så vi trolig produktene komme i fullt mon.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Ny delstandard i NEK 400 for lading av elbåt på høring!

Dato
20.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 4

Dato
19.06.2024

NK 64 svarer på det du lurer på i NEK 400 - del 3

Dato
04.06.2024