Tilbake

Standarder for informasjonssikkerhet

Informasjonssikkerheten i norsk elforsyning får stadig mer oppmerksomhet, og ikke uten grunn. Moderniseringen av elnettet medfører automatisering og mer datautveksling. Denne artikkelen beskriver et utvalg standarder som med fordel kan anvendes ved vedlikehold av eksisterende og ved anskaffelse av nye systemer for datainnsamling og -utveksling, samt for styring og overvåking av hele elnettet.

Informasjonssikkerhet

Sikkerhetsarkitekturen for elnettet beskrives blant annet i den tekniske rapporten “IEC TR 62357 – Power systems management and associated information exchange – Part 1: Reference architecture”. Rapporten har også gode overordnede beskrivelser av strukturer og modeller for all datautveksling i elnettet, med henvisning til aktuelle standarder.

I figuren nedenfor beskrives relevante standarder og hvilke komiteer i NEK som håndterer dem. Du kan klikke på figuren for å få et nedlastbart bilde i en noe høyere oppløsning. Har du behov for mer informasjon eller har spørsmål til hele eller deler av dette materialet, ta kontakt med artikkelens forfatter. I høyre marg er det linker til de enkelte komiteene.

Cyber Security - NEK komiteer

Cyber Security – NEK komiteer

Som figuren viser må aktørene ta stilling til, og bruke standarder fra forskjellige organisasjoner avhengig av egen virksomhetsart og hvor i livssyklusen systemet befinner seg. De angitte standardene er utviklet av forskjellige organisasjoner, og IEC-komité TC 57 tilbyr i denne rapporten en mer objektiv oversikt enn bare å presentere de relevante IEC-standardene. Vi antar at mange aktører vil ha nytte av å se nærmere på dette. I tillegg til de nevnte organisasjonene henviser rapporten også til CIGRÉ og enkelte CIGRÉ-rapporter.

Tidligere artikler om informasjonssikkerhet:

Relaterte artikler

Se alle nyheter
Bærekraftig industri

Standarder er sentralt for Grønt industriløft

Dato
17.01.2024

Cybersikkerhet i forbrukerutstyr og tingenes internett - IoT/IIoT

Dato
10.11.2023

Lysstoffrørene er historie, hva skjer nå?

Dato
27.10.2023