Tilbake

Komfyrvakt – noe for alle og enhver!

Mange fikk sikkert med seg at den 8. februar var det “komfyrvaktens dag”. Sendinger på NRK og artikler hos Sikker Hverdag ga oss forståelse om tryggheten som ligger i å ha installert en komfyrvakt. Noen tenker sikkert at dette først og fremst er noe for gamle foreldre eller besteforeldre, men erfaringer brannvesenet har gjort seg viser at komfyrvakt er noe vi alle trenger – uansett alder.

Sensor til komfyrvakt

Kravet om komfyrvakt ble fremmet av og aktivt støttet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) for nærmere ti år siden. NEKs normkomite NK64 tok ballen og innførte det nevnte kravet i NEK 400 ved lansering av 2010-utgaven. Dette skjedde ikke helt uten støy. På det tidspunktet fantes det ikke produktnorm som sikret et enhetlig kvalitetsnivå på produktene. Produsentene støttet seg derfor på midlertidige krav i NEK 400. Produktnorm har heldigvis kommet på plass i etterkant og man har idag komfyrvakter av enhetlig og god kvalitet.

Krav til komfyravakten

Den utviklede europanormen som skal sikre at alle komfyrvakter på markedet holder mål. Normen krever at produktet skal oppfylle gitte funksjonelle kriterier og blir testet grundig. Den aktuelle standarden er EN 50615. Monteres komfyrvakten slik monteringsanvisningen tilsier og brukes i samsvar med bruksanvisningen har man sikret seg meget godt mot overoppheting og brann.

En god forsikring ved riktig montasje

Enkelte som har fått slike montert, eller har forsøkt på å gjøre dette selv, har opplevd at komfyren/koketoppen slår seg av i utide. I slike tilfeller er det gjerne en liten justering som skal til for å få den til å fungerer etter hensikten. Husk at komfyrvakt er en god forsikring mot brann og fatale følger av det – i verste fall dødsbrann. Riktig montasje er dermed avgjørende for at du skal få full utelling av produktet.

Ser man for eksempel til brannvarslere som er benyttet de siste 20 – 30 årene, er det få som monterer disse rett over vedovnen hvor det av og til kan komme ut litt røyk. Moralen er: Monteringsanvisningen må følges for å sikre at sensoren plasseres riktig.

Mer informasjon finner du på Sikker Hverdag og på NRK.

Relaterte artikler

Se alle nyheter
fakta om strøm

Fakta om strøm - NEKs nye nettside!

Dato
04.03.2024

Håkon Rem – ny styreleder i NEK

Dato
27.02.2024
3D print

Sertifisering mot standarder - forutsetning for global handel

Dato
05.01.2024