Tilbake

Skip og offshore i Shanghai

Viktig møte i IEC TC 18 vedrørende elektroteknisk standardisering. IECs tekniske komité nr. 18 med ansvar for skip og offshoreenheter aksepterte i 2015 en invitasjon fra Kina om å arrangere IEC TC 18 plenarmøte i Shanghai 2016.

TC 18 møte i Shanghai juni 2016

Plenarmøtet ble avholdt i 21.-22. juni 2016 på Pine City Hotel med 42 delegater tilstede. Vice President, Mr. Li Qiang, i CIMTEC holdt en åpningstale der han understreket hvor viktig det var for Kina å delta i IECs arbeid. Mr. Li introduserte CIMTEC billedlig som en bro mellom IEC TC 18 og Kinas skipsbyggeindustri. Videre påpekte han at standardene fra TC 18 hadde bidratt til å øke sikkerheten og kvaliteten på kinesisk produsert materiell noe som hadde bidratt til en betydelig økt eksport. Mr. Li ønsket de fremmøtte delegasjonene et godt plenarmøte og så frem til gode resultater i årene fremover.

Fra venstre: Lars Barstad (Leder TC 18 WG 33, Siemens), Alasdair Anderson (Chairman, Lloyds)

Fra venstre: Lars Barstad (Leder TC 18 WG 33, Siemens), Alasdair Anderson (Chairman, Lloyds)

Norge hadde tre deltagere. «Head of Delegation» var Vemund Kaarstad (Siemens), leder av den norske komiteen NK 18. I tillegg stilte delegat Lars Barstad (Siemens) som i tillegg er leder av arbeidet for DC-distribusjon. Videre delegat Geir Bull-Njaa (NEK) som er «convenor» i TC 18-revisjonsteamet for offshorestandardene IEC 61892. Til stede var også Arild Røed (NEK), ikke som delegat, men som sekretær for TC 18.

Fra norsk side var noe av det viktigste å få opprettet en permanent arbeidsgruppe som kunne jobbe videre med standarder for DC-distribusjon. Frem til plenarmøtet i Shanghai hadde det vært jobbet i nesten to år i en Ad Hoc arbeidsgruppe, men etter IECs regler kan en slik arbeidsgruppe ikke eksistere lenger enn mellom to plenarmøter. Der var derfor av største betydning at det ble sørget for opprettelse av en permanent gruppe. Medlemsnasjonene var enig med Norge i denne saken og dermed ble det gjort et vedtak. Arbeidsgruppe WG 33 – Primary d.c. distribution, system design architecture, er nå opprettet.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Internasjonal dag for verdens hav

Dato
07.06.2024

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Ørkenvandring snart over for landstrømsstandard? 

Dato
16.02.2024