Tilbake

Månedens komité – Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Månedens komite er elektromagnetisk kompatibilitet (EMC), IEC TC 77 og IEC CISPR. Kompatibilitet betyr konfliktfri sameksistens. Mest kjent blant aktørene i bransjen er EMC-direktivet fra EU.

Radiostøy er et begrep som oftest forbindes med EMC. I EMC-direktivet kalt disturbance/emission, har standarder blitt utarbeidet i hovedsak av komite IEC CISPR. Når det gjelder forstyrrelser og emisjon på frekvenser lavere enn radiofrekvensområdet har grunnstandarder blitt utarbeidet av IEC komite 77. Denne komitén utarbeider også standarder for immunitet, evne til å fungere mens forstyrrelser pågår.Produktkomiteene utarbeider sine egne EMC standarder, som bygger på generiske standarder fra TC CISPR og TC 77. En EMC generisk standard er en rettesnor for prodiuktkomiteene når dissse skal velge ut  krav til å ta inn i produktsrandardene. Hvis det ikke finnes egnede produktstandarder må produsentene gå tilbake til generiske standarder for selv å velge ut relevante krav, eller definere egne velbegrunnede krav.Koordineringen i IEC mellom EMC-komiteene og produktkomiteene skjer i ASEC (Advisory Committee on Electromagnetic Compatibility)

For uviktige apparater og systemer er det vanlig å akseptere kortvarige avbrudd i funksjonene, eller at en må akseptere en restart av systemet. En kan lettere akseptere avbrudd i et underholdningsprogram enn at en personheis trenger utrykning av servicepersonell for å trykke på reset knappen.

I tillegg må en regne med EMC problemer der feilfunksjon medfører fare/skade. I de engelskspråklige publikasjonene brukes begrepet “functional safety” som er noe annet enn det norske begrepet funksjonssikkerhet.

Eksempelvis bruker komite TC 61, for elektriske husholdningsatrikler (hvitevarer) ekstra strenge EMC krav til PEC (Protective Electronic Circuits), elektronsike beskyttelseskretser. For å redusere forvirring i forhold til EMC direktivet mm kaller mange dette for beskyttelse mot EMP (Electromagnetic Phenomena).

Functional safety er også et sentralt begrep også i sikkerhetsstandardene som utarbeides av komite 44 (Maskin) og komite 65 (Industri og automatisering) for å oppfylle EUs direktiv.

IEC har etablert en internettside for teknologisektor EMC http://www.iec.ch/emc/ Formelt logisk er EMC en horisontal aktivitet.

CENELEC har også en side for  teknologisektor EMC. På denne ligger det også en liste over EMC relaterte standarder.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023

Det skal bli lettere å måle EMC

Dato
14.12.2022