Tilbake

IEC Arbeidsgruppen for transienter/ pulser har hatt møte i Tromsø 13.-17. Juli

Spesialistene kom fra store selskaper som Siemens, Schneider, ABB, Cisco, Rockwell og Alsthom. Videre er de viktigste produsentene av testutstyr med på møtet. Det var også med to professorer fra tekniske universitet. Organisatorisk ligger arbeidsgruppen under subkomite 77B.

Arbeidsgruppen i subkomite 77B under møtet i Tromsø juli 2015

En vesentlig del av standardene som ble behandlet var tiltenkt bruk spesielt i transformatorstasjoner og industri. Slike steder har store strømmer og spenninger og driftsavbrudd medfører store økonomiske ringvirkninger og risiko for liv og helse.

Standardene som ble behandlet var for immunitet, slik at apparater og systemer arbeider slik de er tiltenkt og spesifisert av produsenter, kjøpere og nasjonale myndigheter. EU direktivene stiller også krav til at noen av standardene skal følges.

Fenomenene som ble behandles var:

  • Elektrostatiske utladninger fra personer
  • Lynspenninger som kommer på ledningene
  • Forstyrrelser som kommer på ledningene fra elektriske brytere av mange størrelser
  • Magnetfelt som oppstår når lyn og pulser med stor strømstyrke går gjennom ledninger nær apparater

Tekstene skal være «såkalt» lette å forstå og det er ikke helt enkelt å oppnå. Nasjonalkomiteene sender inn tvilsspørsmål, kommentarer, erfaringer med disputter, samt forbedringsforslag. For å gjøre livet lettere for brukerne er det prioritert at innholdsstrukturen er gjenkjennbar fra standard til standard.

Mye av diskusjonene omhandlet nøyaktighet for testene, kontra kostnader.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023

Det skal bli lettere å måle EMC

Dato
14.12.2022