Tilbake

Ny sekretær i IEC TC18

Arild Røed overtar etter Geir Bull-Njaa som sekretær i den internasjonale komitéen for elektriske installasjoner om bord i skip og flyttbare og faste innretninger i petroleumsvirksomheten.

Fra og med 1. januar 2015 overtok Arild Røed, fagsjef i NEK, posisjonen som sekretær i IEC TC18. NEK benytter anledningen til å takke Geir Bull-Njaa for sitt 7 år lange engasjement som sekretær. NEK er særs fornøyd med Bull-Njaas innsats på dette området som griper inn i noen av Norges viktigste næringer. Bull-Njaa fortsetter å bidra i TC18 som «convenor» for MT18 og vil med dette bli svært sentral i revisjonen av IEC 61892-serien.

NEK har bidratt internasjonalt kontinuerlig helt fra tiden før IEC TC 18 ble opprettet for 80 år siden. For om lag 20 år siden skaffet også Norge seg sekretærposisjonen, et prestisjefylt verv og strategisk viktig for norsk næringsliv og industri.

IEC TC 18 består av 30 medlemsland. Norge har sekretariatet og UK har formannskapet. Komiteen har i hovedsak ansvar for utvikling og vedlikehold av standarder for installasjoner om bord på skip og flyttbare og faste innretninger. I tillegg har det i de senere år blitt startet prosjekter for subsea-installasjoner. Standarder for landstrømstilkobling av skip har også blitt utviklet.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Havvindforum vil finne kravene til vindparkene

Dato
12.04.2024

Ørkenvandring snart over for landstrømsstandard? 

Dato
16.02.2024

Skipsfarten må redusere utslippene – elektrifisering er løsningen 

Dato
31.01.2024