Tilbake

LED-lamper

NK 34 “Lamper og tilhørende utstyr” arbeider hovedsakelig med å holde oppsyn med dokumentflyten fra IEC 34. Belysningsbransjen har blitt en global industri der den tidligere var mer regionalt styrt.

Innen belysningsbransjen har man i en årrekke sett hvordan standardiseringen ikke holder tritt med en eksplosiv teknologisk utvikling. Særlig innen lysstyring og LED-lyskilder har utviklingen gått fort. Introduksjonen av PAS (Publicly Available Specification) dokumentene som et mellomtrinn før en IEC-standard er positivt i så måte.

LED-teknologien har utviklet seg meget hurtig og har vært styrt av andre faktorer enn hva som har vært vanlig i belysningsbransjen. På grunn av manglende standardisering har bransjen selv startet en organisasjon, Zhaga, for standardisering av LED-moduler til bruk i belysningsarmaturer.

Zhaga-spesifikasjonene ser vi etter hvert blir presentert som IEC-dokumenter. I og med at standardene i større grad enn tidligere har sitt opphav hos produsentene er det viktig at NK 34 overvåker disse særlig utfra brukernes behov og i et nordisk perspektiv.

Relaterte artikler

Se alle nyheter
3D print

Sertifisering mot standarder - forutsetning for global handel

Dato
05.01.2024

Du kan være med å lage standarder!

Dato
28.09.2023

Elsikkerhetskonferansen 31. oktober og 1. november

Dato
27.09.2023