Stikkord: Enova

Et stort steg for elektrisk sjøfart

Arild Kjærnli Publisert 17.04.2018

Landstrømsforum, etablert av NEK i samarbeid med Enova, hadde sitt første møte i Næringslivets Hus i Oslo 12. april. I en fullsatt sal var både rederier, havner, verft, nettselskap, leverandører...

Les innlegg

Tor Andersen er prosjektleder for Landstrømsforum

Arild Kjærnli Publisert 16.01.2018

Tor Andersen er engasjert som prosjektleder for Landstrømsforum, som er et samarbeid mellom NEK og ENOVA for elektrifisering av skipsfarten. For de som ikke kjenner Tor er han en kjent...

Les innlegg

NEK og Enova etablerer Landstrømsforum

Arild Kjærnli Publisert 08.12.2017

Den norske fiske- og kystskipsfarten står årlig for utslipp av 2,8 millioner tonn CO2. Dette tilsvarer 50% av utslippene fra personbiler. Mens bilflåten har tatt en klar dreining fra fossilt...

Les innlegg