NEK TS 583:2023

Belastning av kabler i distribusjonsnett

Dette dokumentet er basert på NEN 62.75 som ble publisert i 1975 og som siden ikke har blitt revidert.

NEK 62.75 er utviklet av et nordisk arbeidsutvalg med representanter fra Danmark, Finland, Norge og Sverige. Videre er dette dokumentet basert på NEK IEC 60287 som er benyttet som grunnlag for beregningsmetodene.

NEK anser derfor dette dokumentet for å erstatte NEK 62.75, men ikke direkte en ny utgave. Referansene på NEKs dokumenter har også endret seg de siste 50 årene. NEK TS 583 utgis derfor som første utgave med ny referanse, men er en teknisk revisjon av NEN 62.75.

Pris
kr 930,- eks. mva.

Om produktet

Hensikten med dette dokumentet er å fastsette verdier for den strømmen som kraftkabler kan belastes med under gitte forutsetninger. Det er videre angitt hvordan verdiene skal korrigeres når forutsetningene endrer seg. Ved hjelp av tabellverdier og korreksjonsfaktorer er det mulig å finne frem til hensiktsmessige kabeltyper og tverrsnitt, slik at isolasjonen ikke aldres for hurtig på grunn av for høye temperaturer.

Utgangspunktet for å fastsette omfanget beskrevet i Avsnitt 1, er kabler i distribusjonsnettet som eies av netteier. Selv om dette inkluderer PVC kabel for 1 kV har det ikke vært en del av arbeidet å se på kabler i bygninger som ellers er godt dekket av NEK 400. Likevel, fordi det er noe overlapp mellom dette dokumentet og NEK 400, er det verdt å merke seg at belastningstabellene i NEK 400 er basert på 30 ℃ omgivelsestemperatur, mens dette dokumentet er basert på 25 ℃.

Scope

Dette dokumentet omhandler belastning av kraftkabler ved de mest vanlige forlegningsmetoder i netteiers distribusjonsnett, og omfatter følgende:

  • PVC-isolert kabel 1 kV
  • PEX-isolert kabel 1 til 36 kV.

Dette dokumentet gjelder for driftsfrekvent vekselstrøm 50 Hz ved trefasedrift.

Dette dokumentet gjelder ikke for:

  • installasjoner for som er ment dekket av NEK 400, eksempelvis bygningsinstallasjoner.
  • dimensjonering for feilstrømmer.