Tilbake

Ny teknisk komite i IEC – TC 122 Ultra høye spenningssystemer

Bak navnet «TC 122 – UHV AC transmission systems» skjuler det seg en liten revolusjon innen distribusjon av elektrisk energi. Transport av energi løftes til nye høyder – bokstavelig talt.

Bak navnet «TC 122 – UHV AC transmission systems» skjuler det seg en liten revolusjon innen distribusjon av elektrisk energi. Transport av energi løftes til nye høyder – bokstavelig talt. Mens vi i Norge arbeider med oppgradering av sentralnettet til 420 kV, bygger de store landene i Asia overføringslinjer med spenningsnivå på 1.000 kV, 1.100 kV og helt opp til 1.200 kV.

Selv om høyere spenningsnivå på overføringslinjer synes å bre om seg i verden, må vel kineserne hevdes å ligge et hestehode foran. De er aktive både med utbygging og i arbeidet med å få på plass globale standarder. Derfor var det ikke unaturlig at kineserne tok formannsvervet i den nyopprettede komiteen TC 122. Komiteen er utover det dominert av land fra Asia. Europeerne har ikke helt funnet plassen ved bordet enda, men det kan endre seg. Her bør det ligge tunge interesser hos leverandørindustrien.

Interkontinentale overføringslinjer

Det er interessant å observere at stadig flere snakker om interkontinentale overføringslinjer. Man mener at med de stadig høyere spenningsnivåene, vil rekkevidden til overføringslinjene gjøre det mulig å koble sammen større og større regioner. Fortrinn i kraftproduksjonen i en region kan dermed sammenstilles med andre fortrinn i en annen region.

Relaterte artikler

Se alle nyheter

Vår elektriske fremtid

Dato
28.11.2022
Høyspenning livsfare

Tilkoblingsstandard for høyere spenningsnivåer skal utvikles!

Dato
17.10.2022

Kravene til luftledninger skal oppdateres

Dato
29.09.2022