Tilbake til nek.no

Maritim konferanse 2023

Ønsker du å vite mer om den siste utviklingen innen nasjonalt og internasjonalt elektroteknisk standardiseringsarbeid innen maritim næring?

Registrer deg her

Hold av datoen 26. september

Nasjonal og internasjonal skipsfart er en betydelig bidragsyter til utslipp av miljø- og klimagasser og Norge er en ledende sjøfartsnasjon. IMO, EU og regjeringens nye klimatiltak rettet mot reduserte utslipp fra næringen, er ambisiøse og vil kreve nye investeringer for rederier og havnevesen.

Elektrifisering og standardisering av næringen er noen av de viktigste virkemidlene for å nå målene som ligger foran oss. Norge har allerede en høy grad av elektrifisering, men for å nå klimamålene og klare omstillingen til et lavutslipps-samfunn, vil ytterligere elektrifisering av maritim næring være nødvendig. For å redusere risiko og kostnader bør investeringene baseres på internasjonale standarder som bidrar til sikre pålitelige installasjoner og fremmer fri handel.

Under Maritim konferanse 26.september vil NEK belyse den siste utviklingen innen nasjonalt og internasjonalt elektroteknisk standardiseringsarbeid.

Registrering

Dato
26.09.2023 fra 09:30 til 17:00
Addresse
Clarion Hotel The Hub, Biskop Gunnerusgt. 3
0106 Oslo , Norge
Pris

Kr. 2.990,- for fysisk deltakelse/ kr 1.990,- for virtuell deltakelse.
NEKs komitemedlemmer kr. 1.990,-/kr. 990.-.

Middag om kvelden kr. 990,-.

Alle priser eks. MVA.
Studenter kan delta gratis virtuelt. Kontakt NEK for mer info.

Vi kunne ikke vise påmeldingskjema fordi du ikke har aksepterte cookies.