Forfatter: designcontainer

NEK 399-2 er til intern høring

Design Container Publisert 03.06.2016

Næringsbygg er vidt begrep og nedslagsfeltet for den nye normen blir derfor stor. Komiteen har valgt å gjenbruke løsninger fra NEK 399-1 der det er mulig, men den nye delnormen...

Les innlegg