Tilbake

Vår elektriske fremtid – NEK ber om kommentarer

Tekst: Arild Kjærnli
Illustrasjon:  DALL-E 3, Open AI-NEK

NEK og DSB utga den første utgaven av rapporten «Vår elektrisk fremtid» i 2017. Nå foreligger en ny utgave av rapporten i form av et høringsutkast. NEK ønsker at flest mulig kan lese høringsutkastet og kommentere. Slik vil rapporten få relevans langt utover elektroteknisk bransje.

NEK og DSB samarbeidet om rapporten «Vår elektriske fremtid» som ble publisert i 2017. I løpet av årene som har gått siden utgivelsen har det skjedd enormt mye. Det er derfor på høy tid med en ny utgave av rapporten, som nå foreligger som et høringsutkast.

Analyse

Kunnskapsgrunnlaget for rapporten har blitt lagt gjennom innhenting av data fra offentlig tilgjengelige kilder. Det har også blitt gjennomført dialogsamtaler og møter med NEKs store nettverk av elektrotekniske eksperter. I tillegg har mange representanter fra sentrale aktører bidratt med innspill. Totalt har dette gitt kunnskap langt utover rammene til «Vår elektriske fremtid».

-Viljen til å bidra i arbeidet har vært gledelig stort. Vi har hatt mange gode intervjuer, samtaler og skriftlige innspill med sentrale aktører. Dette har gitt oss et godt datagrunnlag for å foreta analysen. Faktisk så godt at det er grunnlag for flere rapporter, forteller Tor Kristian Sørensen, rådgiver for analyse og utredninger i NEK.

Drivere for Vår elektriske fremtid

Resultatet av analysefasen har avslørt en rekke problemstillinger, som krever en struktur og gruppering. Gjennom arbeidet har det utkrystallisert seg flere drivere for den elektriske fremtiden. Disse fordeles på fire ulike kategorier:

  • Samfunn og struktur
  • Politikk og policy
  • Teknologi og trender
  • Natur og klima

-Det er nødvendig å strukturere arbeidet for å gjøre konklusjonene lettere tilgjengelig. Vi har valgt disse kategoriene for å samle ulike problemstillinger. Nå er det ikke vanntette skott mellom kategoriene, da flere drivere vil kunne påvirke bredt, forteller Eirik Sollie, som har ledet arbeidet med Vår elektriske fremtid.

Høringsutkast

«Vår elektriske fremtid» foreligger nå som et høringsutkast for en åpen høring. For å sikre at rapporten belyser alle relevante problemstillinger inviterer NEK alle som ønsker til å kommentere og komme med forslag. På den måten vil man få en rapport som gir et tverrfaglig bilde av en forespeilet framtid for elektrisitet.

-Vi ønsker en rapport som har relevans utover de elektrotekniske miljøene. NEK ønsker derfor å få innspill fra både de elektrotekniske miljøene, og andre miljøer med meninger og tanker om elektrifisering. Slik vil rapporten favne bredt og være til nytte i en rekke sammenhenger, avslutter Tor Kristian og Eirik.

Les høringsutkast og kommenter!